ข่าวและกิจกรรม

อุทยานหลวงราชพฤกษ์..ชวนน้องๆ เปิดโลกนอกตำราท่องไปในโลกดึกดำบรรพ์กับงาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 5”
28/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 1405
คน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “มหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี”
20/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 256
คน
ขอเชิญประชาชนร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล....
19/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 196
คน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
12/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 267
คน
Kid’s World...มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 5 “เปิดโลกนอกตำรา...Let’s go learn fin fun!” 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560
10/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 1112
คน
กิจกรรรมปลูกข้าวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
10/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 325
คน
ขอเชิญร่วมงานปลูกข้าวเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี
08/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 406
คน
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวพส.” ภายใต้แนวคิด “เกษตรกรพื้นที่สูงก้าวไกล สู่เกษตรกรไทยยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
06/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 324
คน
พาน้องมาเรียนรู้
05/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 353
คน
งานมหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 5 (Kid’s World)...“เปิดโลกนอกตำรา...Let’s go learn fin fun!” 28 ส.ค. - 3 ก.ย. 60
03/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 341
คน
กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
28/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 1592
คน
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
28/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 233
คน
สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited