ข่าวและกิจกรรม

28-30 ก.ค.60 อุทยานหลวงราชพฤกษ์..เปิดให้คนไทยเข้าชมสวน "โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย"
26/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 451
คน
ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์...
26/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 235
คน
สวยงามกับดอกพู่จอมพล
22/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 384
คน
ดาราจิตอาสา...
22/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 290
คน
เริ่มแล้ว..ชมทุ่งปทุมมาบานสะพรั่ง 100,000 ดอก
15/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 421
คน
15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2560 “เที่ยวไม่กลัวฝน...ชมปทุมมา 100,000 ดอก”
10/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 974
คน
ตลาดเกษตรกร (Farmer's Market)...ขยายจัดทุกวันเสาร์-อาทิตย์
06/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 366
คน
ห้องสมุดอุทยานหลวงราชพฤกษ์..เปิดให้บริการแล้ว
03/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 374
คน
30 มิ.ย. - 2 ก.ค.60 เทศกาลองุ่น (Grape Fair) “สดจากดอย สู่มือคุณ”
27/06/2017
จำนวนผู้เข้าชม 493
คน
ต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ 2017
26/06/2017
จำนวนผู้เข้าชม 258
คน
อีซูซุยอดนักขับมือทอง 2560
26/06/2017
จำนวนผู้เข้าชม 378
คน
ค่ายเรียนรู้วิถีแมลง รุ่นที่ 3
24/06/2017
จำนวนผู้เข้าชม 252
คน
สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited