ข่าวและกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
12/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 357
คน
Kid’s World...มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 5 “เปิดโลกนอกตำรา...Let’s go learn fin fun!” 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560
10/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 1217
คน
กิจกรรรมปลูกข้าวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
10/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 410
คน
ขอเชิญร่วมงานปลูกข้าวเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี
08/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 518
คน
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวพส.” ภายใต้แนวคิด “เกษตรกรพื้นที่สูงก้าวไกล สู่เกษตรกรไทยยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
06/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 418
คน
พาน้องมาเรียนรู้
05/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 448
คน
งานมหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 5 (Kid’s World)...“เปิดโลกนอกตำรา...Let’s go learn fin fun!” 28 ส.ค. - 3 ก.ย. 60
03/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 439
คน
กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
28/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 1851
คน
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
28/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 313
คน
28-30 ก.ค.60 อุทยานหลวงราชพฤกษ์..เปิดให้คนไทยเข้าชมสวน "โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย"
26/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 518
คน
ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์...
26/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 327
คน
สวยงามกับดอกพู่จอมพล
22/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 506
คน
สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited