ชมดอกไม้บาน งามวัฒนธรรมไทย..ตลอดเดือนเมษายน 2561

21/03/2018      จำนวนผู้เข้าชม 1138 คน

ชมดอกไม้บาน งามวัฒนธรรมไทย” 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ชวนทุกท่านแต่งกายผ้าไทย ชุดพื้นเมือง ชมดอกไม้งามนานาพรรณตลอดเดือนเมษายนนี้ 

พร้อมร่วมกิจกรรมพิเศษ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน ชมเสน่ห์ดอกเอื้องเมืองเหนือและกล้วยไม้ไทย ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเสริมบารมีปี๋ใหม่เมือง ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่เจ้า


สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited