ปิดรับสมัครแล้ว..ดูรายละเอียดการชำระเงินค่าสมัครกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ” 7 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 – 19.00 น.

10/05/2018      จำนวนผู้เข้าชม 5125 คน

ปิดรับสมัครแล้วสำหรับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ” (ระยะทาง 5 km.)

7 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 – 19.00 น.

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

----------------

** สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 100 บาท ** รับจำนวนจำกัด 1,000 คนเท่านั้น**

- รับเสื้อ 1 ตัว

- ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับแพ็คเกจสมาชิกรายปีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 45 รางวัล

- ไม่มีเหรียญที่ระลึก

- สมัครก่อนมีสิทธิ์เลือกขนาดเสื้อก่อน

----------------

สมัครและชำระเงิน  - ปิดการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว -

ชำระเงินผ่าน QR CODE  พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ขนาดเสื้อ และหลักฐานการโอนมาที่ rprp.cnx@gmail.com

---------------

กำหนดการ

17.20 น.       นักวิ่งพร้อมกันที่จุดปล่อยตัว
17.30 น.       ปล่อยตัวนักวิ่ง 

18.30 น.       จับฉลากลุ้นรับรางวัล


สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited