สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู

  • 01/11/2016
  • จำนวนผู้ชม 2,018 คน

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูทั่วไป ลูกค้าทรูการ์ด

โดยแสดงบัตร ข้อความทางมือถือ หรือทาง Application

รับส่วนลดในการเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์และส่วนลดในการซื้อของที่ระลึก

ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561


สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited