บัตร Muse Pass Season 5 ก็แอ่วอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้เน้อเจ้า

  • 27/03/2017
  • จำนวนผู้ชม 986 คน
Muse Pass Season 5…บัตรเดียวเที่ยว 56 พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทย
 
บัตรราคา 199 บาท
 
เริ่มจำหน่ายแล้ววันนี้ - 30 กันยายน 2560 (บัตรมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ)
 
** หาซื้อได้ที่อาคารจำหน่ายบัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ **
 
----------
 
รายชื่อ 56 พิพิธภัณฑ์ : www.facebook.com/musepass/posts/1228702987166838
 
List of 56 museums : www.facebook.com/musepass/posts/1268900323147104
 
----------
 
รายชื่อสถานที่จำหน่าย : www.facebook.com/musepass/posts/1263225390381264
 
Where to buy? : www.facebook.com/musepass/posts/1271611822875954
 
----------
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
fb.com/musepass
privilege.museumsiam.org/musepass
www.museumthailand.com/musepass
 
#musepass #justiceleague

สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited