โปรโมชั่น..หรรษาล้านนา หน้าฝน

  • 08/08/2017
  • จำนวนผู้ชม 870 คน

หรรษาล้านนา หน้าฝน ไม่ต้องรอหนาวก็ไปเชียงใหม่ได้

เที่ยวพักผ่อนกับฤดูแห่งความสดชื่น..แวะมาเที่่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์กันเยอะๆ เน้อเจ้า  


สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited