Muse Pass Season 6 บัตรเดียวเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 63 แห่งทั่วไทย

  • 14/02/2018
  • จำนวนผู้ชม 1,386 คน

มีบัตร MUSE PASS SEASON 6 ก็แอ่วอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้เน้อเจ้า

-------------------------

Muse Pass Season 6
มันส์ยกแก๊งส์ Fun Together
บัตรเดียวเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 63 แห่งทั่วไทย
ราคาเพียง 299 บาท

** จำหน่ายถึง 30 กันยายน 2561 (บัตรมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ)

 

** คนเชียงใหม่ซื้อได้ที่อาคารจำหน่ายบัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์เน้อเจ้า **


----------------------
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
fb.com/musepass
twitter.com/musepass
www.instagram.com/musepass
www.museumthailand.com/musepass
โทร . 02-225-2777 ต่อ 123

 


สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited