หน้าแรก ความเป็นมา ชมอุทยาน แกลลอรี่ อุทยานการเรียนรู้ สำหรับนักท่องเที่ยว สถานที่และบริการ สินค้าและของที่ระลึก ติดต่อเราธกส. สร้างสวนตามรอยวิถีล้านนาในงานพืชสวนโลกฯ ครั้งที่ 2
 

ธกส. สร้างสวนตามรอยวิถีล้านนา

ในมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์  2554

 

            ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) หนึ่งใน 26 องค์กร ที่ร่วมสร้างสวนเฉลิมพระเกียรตินอกอาคารภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์  2554  นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมในพื้นที่ของสวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)  เสมือนการได้ก้าวเข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในแบบฉบับของชาวล้านนา พบกับการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว รวมถึงความสวยงามของไม้ดอกและไม้ผลต่างๆ จุดเด่นของสวน ธกส. ที่อยากแนะนำ คือ บ้านเมืองเหนือ แบบวิถีชีวิตพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่  เรือนกาแล หลังใหญ่ 2 ชั้น 1 หลัง ล้อมรอบด้วยรั้วไม้ไผ่   โดยใช้สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เป็นตัวบอกเล่าเรื่องราว ของการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เช่น ครกมอง(ครกกระเดื่อง) หลองข้าว(ยุ้ง) รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัว ผักรั้วกินได้ การเลี้ยงปลาในบ่อ การถนอมอาหารไว้กิน การ ทำก๊าซชีวภาพไว้ใช้ภายในครัวเรือน 

นอกจากผู้เข้าชมสวนของ ธกส.จะได้พบกับความสวยงามของเรือนกาแลแล้วยัง ได้รับความรู้ ที่ ธกส.จะนำมาเผยแพร่ซึ่งจะนำเสนอโดยผ่าน จอขนาด 42 นิ้ว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมงานอย่างมาก อาทิ การทำบัญชีครัวเรือน  โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ  พอเพียงต้นแบบ ธกส. 84 ศูนย์  เช่น การปลูกพืชปลอดภัยไร้สารพิษ พืชพลังงานทดแทน และพืชสมุนไพร การสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดทำโครงการธนาคารต้นไม้ ธนาคารขยะ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากจุดเด่นที่กล่าวมาข้างต้นแล้วสวน ธกส.ยังมีจุดเด่นอื่นๆอีกมากมาย ที่ผู้เข้าชมงานสามารถเข้ามาชม แล้วนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน  จะเกิดประโยชน์สูงสุดให้ผู้เข้าชมงานอย่างแน่นอน

 

---------------------------------------------  สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น.

0