หน้าแรก ความเป็นมา ชมอุทยาน แกลลอรี่ อุทยานการเรียนรู้ สำหรับนักท่องเที่ยว สถานที่และบริการ สินค้าและของที่ระลึก ติดต่อเรานิทรรศการกล้วยไม้ ในแนวคิด "ศูนย์เรียนรู้แห่งกล้วยไม้ 3Gs 3Rs"
 

นิทรรศการกล้วยไม้ ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

ระหว่างระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2554 – วันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

            นิทรรศการกล้วยไม้ ใช้แนวคิด “3Gs 3Rs Orchid Academy: ศูนย์เรียนรู้แห่งกล้วยไม้ 3Gs 3Rs” จัดแสดงกล้วยไม้ตระการตาในทุกด้าน นับตั้งแต่การคิดค้นพัฒนา ความก้าวหน้า รวมถึงเรื่องราวของกล้วยไม้ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในโซนนี้

 

Zone 1 : กล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติ  (Monarch Orchid)

สถานที่จัดแสดง : ในอาคารกล้วยไม้ ห้องโถงชั้นล่าง

รูปแบบและเนื้อหา : “กล้วยไม้ในผืนป่าทรงคุณค่า ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

·         เฉลิมพระเกียรติ 3 พระองค์ และพระราชวงศ์ แสดงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกล้วยไม้ 

กล้วยไม้พระราชทานนาม และกล้วยไม้พระนาม

 

            ไฮไลท์ของโซน กล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติ คือ พระราชดำรัสในหลวง “กล้วยไม้หายากของเมืองไทยมีอยู่หลายชนิด สมควรวางกฎหมายและระเบียบในการผลิตหรือคัดพันธุ์ให้ดีขึ้น วางรูปแบบและควบคุมให้ดี อย่าให้ใครมาเอาเปรียบได้”

·         โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

·         โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

·         กล้วยไม้พระนาม  “คัทลียา ควีนสิริกิติ์”

·         กล้วยไม้พระราชทานนาม “เอสโคแซนดา สุคนธรัศมิ์”

·         เอื้องศรีประจิม  เอื้องศรีอาคเนย์  เอื้องศรีเชียงดาว 

·         ฟาแลนนอพซิส พรินเซสจุฬาภรณ์

·         หวายชมพูนครินทร์ หวายโสมสวลี 

 

Zone 2 : ธรรมชาติแห่งกล้วยไม้  (The nature of Orchids)

สถานที่จัดแสดง : ในอาคารกล้วยไม้ ห้องโถงปีกขวาชั้นล่าง

รูปแบบและเนื้อหา : วิถีชีวิตและการดำรงคงอยู่ของกล้วยไม้ “มรดกจากธรรมชาติ”

·         Thai Orchid Habitats  จัดแสดงสภาพนิเวศน์ของกล้วยไม้ไทย พร้อมประเภทของกล้วยไม้ไทยต่างๆ

·         World Orchid Zone จัดแสดงชนิดกล้วยไม้ในแหล่งพันธุกรรมกล้วยไม้ที่สำคัญเขตต่างๆของโลก

 

            ไฮไลท์ของโซน ธรรมชาติแห่งกล้วยไม้  คือ Thai Orchid Habitats  ได้แก่

·         กล้วยไม้บนลานหิน สกุลม้าวิ่ง

·         กล้วยไม้ป่าพรุ  เอื้องโมก

·         กล้วยไม้กินซาก 

·         กล้วยไม้ป่าดิบเขา

·         กล้วยไม้ป่าดิบแล้ง

·         กล้วยไม้ดินสกุลรองเท้านารี

·         World Orchid Zone 5 เขต ได้แก่  ทวีปเอเชีย  ทวีปอเมริกา  ทวีปออสเตรเลีย  ทวีปแอฟริกาและหมู่เกาะต่างๆ ได้แก่ มาดากัสกา ปาปัวนิวกินี

 

Zone 3 : กล้วยไม้สร้างสรรค์  (Orchid Creation)

สถานที่จัดแสดง : ในอาคารกล้วยไม้ ห้องโถงปีกซ้ายชั้นล่าง

รูปแบบและเนื้อหา : ถ่ายทอดความงดงามอันน่าพิศวงของนานากล้วยไม้

·         การนำกล้วยไม้มาจัดแสดง เพื่อความสวยงาม ความหลากหลายของสี  ชนิดพันธุ์กล้วยไม้และผลิตภัณฑ์ตลอดจนนวัตกรรมและศิลปกรรมทางด้านการประดับตกแต่ง และสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

            ไฮไลท์ของโซน กล้วยไม้สร้างสรรค์ คือ การแสดงถึงนวัตกรรมและการนำกล้วยไม้มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

•         สีสันกล้วยไม้ (Colorful Orchids) แสดงความหลากหลายของพันธุ์กล้วยไม้ของไทยและนานาชาติ

•         กล้วยไม้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์     

(Herb & Medicinal Orchids)

•         หอมกลิ่นกล้วยไม้  (Fragrant Orchids)

•         วิจิตรศิลป์แห่งกล้วยไม้  แสดงการจัดกล้วยไม้เชิงศิลปกรรมแบบต่างๆ

 

Zone 4 : ห้องเรียนกล้วยไม้  (Orchid Classroom)

สถานที่จัดแสดง : ในอาคารกล้วยไม้  ชั้นบน

รูปแบบและเนื้อหา : ถ่ายทอดกล้วยไม้ให้เรียนรู้

•         จัดแสดงข้อมูล และนิทรรศการเส้นทางกล้วยไม้ ตั้งแต่ถิ่นกำเนิด จนถึงเทคโนโลยีการผลิต วิชาการกล้วยไม้ทุกแขนงทั้งการสาธิต และวิดิทัศน์

 

            ไฮไลท์ของโซน ห้องเรียนกล้วยไม้   คือ การแสดงความหลากหลายของกล้วยไม้ทั้งวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์

•         Hall of  Fame บุคคลสำคัญในวงการกล้วยไม้ของไทย/โลก

•         ความรู้เกี่ยวกับวิชาการกล้วยไม้ทุกแขนง

•         เส้นทางกล้วยไม้ไทย

•         มุมคนรู้กล้วยไม้ (Orchid guru Corner)

•         มุมคนรักกล้วยไม้ (Orchid Lover Corner)

 

Zone 5 : อุโมงค์กล้วยไม้หรรษา  (Orchid Adventure Tunnel)

สถานที่จัดแสดง : ด้านหลังอาคารกล้วยไม้ส่วนอุโมงค์

รูปแบบและเนื้อหา : กล้วยไม้น่าฉงน และค้นหา

•         แสดงความรู้ด้านกล้วยไม้ เชิงจินตนาการ และน่าค้นหา

 

            ไฮไลท์ของโซน  อุโมงค์กล้วยไม้หรรษา  คือ Orchid Zoo เป็นการนำกล้วยไม้ที่มีชื่อสัตว์ต่างๆ/ รูปร่างคล้ายสัตว์เพื่อให้เกิดจินตนาการกับผู้เข้าชม และได้ความรู้ชนิดของกล้วยไม้ต่างๆ ได้แก่ สกุลม้าวิ่ง  สกุลสิงโตกรอกตา สกุลว่านอึ่งสกุลลิ้นมังกรสกุลช้าง  สกุลว่านหางช้าง เอื้องไข่ปลาดุกเอื้องมือชะนี

 

-----------------------------------------------------------

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น.

0