ข่าวและกิจกรรม

25 พ.ย.60 เพลิดเพลินดนตรีในสวน กับ “Blue Shade (บลูเฉด)” และ “Skykick Ranger (สกายคิก เรนเจอร์)” ในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2017)
10/11/2017
จำนวนผู้เข้าชม 343
คน
เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกับเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2017) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
04/11/2017
จำนวนผู้เข้าชม 1434
คน
เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2017)
01/11/2017
จำนวนผู้เข้าชม 1284
คน
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง” จำนวน 75,000 ดอก
18/10/2017
จำนวนผู้เข้าชม 268
คน
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
16/10/2017
จำนวนผู้เข้าชม 265
คน
สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
16/10/2017
จำนวนผู้เข้าชม 358
คน
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
13/10/2017
จำนวนผู้เข้าชม 249
คน
ชวนชมความงดงามของ “ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิว”(สีเหลือง) ดอกไม้แห่งความทรงจำในหลวงรัชกาลที่ 9
12/10/2017
จำนวนผู้เข้าชม 832
คน
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
10/10/2017
จำนวนผู้เข้าชม 282
คน
ดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองนับแสนต้นบานสะพรั่งเต็มอุทยานหลวงราชพฤกษ์...น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
05/10/2017
จำนวนผู้เข้าชม 471
คน
เชิญประชาชนร่วมทำบุญสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา
05/10/2017
จำนวนผู้เข้าชม 321
คน
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
12/09/2017
จำนวนผู้เข้าชม 569
คน
สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited