2
2
1
3
5
cer
3
4
6
20190514-5cda3ecfcad5b.jpg
10-16 ก.พ.63 ชวนร่วมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น “สร้างสุขให้ชีวิต พิชิตโรคภัย ด้วยสมุนไพรในครัวเรือน”

10-16 ก.พ.63 ชวนร่วมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น “สร้างสุขให้ชีวิต พิชิตโรคภัย ด้วยสมุนไพรในครัวเรือน”

รายละเอียด

เติมสีสันวันตรุษจีน

เติมสีสันวันตรุษจีน

รายละเอียด

ชมกล้วยไม้บานสะพรั่งตลอดทั้งปี

ชมกล้วยไม้บานสะพรั่งตลอดทั้งปี

รายละเอียด

ชมกุหลาบบานสะพรั่งตลอดทั้งปี

ชมกุหลาบบานสะพรั่งตลอดทั้งปี

รายละเอียด

ชวนเด็กๆ มาเปิดประสบการณ์สานรักษ์ธรรมชาติต้อนรับวันเด็กปี 2563 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

ชวนเด็กๆ มาเปิดประสบการณ์สานรักษ์ธรรมชาติต้อนรับวันเด็กปี 2563 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

รายละเอียด

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เปิดบริการทุกวัน

เปิดบริการตั้งแต่เวลา 8:00 - 18:00 น.

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

มีเนื้อที่กว้างขว้างกว่า 500 ไร่ เป็นที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดทั่วทุกมุมโลก โดยมีการจัดแสดงเป็นสวนต่างๆ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้สวยงามและภูมิสถาปัติยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่การจัดแสดง โดยแบ่งอุทยานเป็นดังนี้ สวนไทย สวนนานาชาติ และสวนองค์กรต่างๆ

รายละเอียด

หอคำหลวง

สถาปัตยกรรมแบบล้านนา อันวิจิตรตระการตาโดดเด่นและสง่างามที่สุด สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครอบสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก ภายใต้แนวคิด "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย"

รายละเอียด

สถานที่แนะนำ

พรรณพฤกษา

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ต่างๆ ทั้งพันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้ต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งความรู้และเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการข้อมูลพันธุ์ไม้ต่างๆ

รายละเอียด

คลังความรู้

20200103-5e0ee7d54499c.jpg
"กุหลาบ" ราชินีแห่งไม้ดอก

thavailable in Thai

รายละเอียด
20190601-5cf1f8cdaa16e.jpg
"กันเกรา" พรรณไม้น่าปลูก

thavailable in Thai

รายละเอียด
หลักสูตรการอบรมและการทัศนศึกษาของอุทยานหลวงราชพฤกษ์

thavailable in Thai

ด้วยอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งรวบรวมความรู้พันธุ์ไม้ต่างๆ จึงมีการจัดเผยแพร่อบรมให้ความรู้แก่่ผู้ที่สนใจ โดยได้แบ่งออกดังนี้ คอร์สเด็ก มีการจัดเป็นทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามช่วงการศึกษา ส่วนคอร์สผู้ใหญ่นั้น ได้แบ่งเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปได้เลือกศึกษามากมาย

แนะนำติชมอุทยาน

มีผู้ทำแบบสำรวจไปแล้ว 41 ครั้ง

Note Suggestion

ขอบคุณและขอน้อมรับทุกคำติชม - ข้อแนะนำทางอุทยานจะนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและสถานที่ให้ดียิ่งขึ้น

ตอบแบบสำรวจ

จัดซื้อจัดจ้าง - สมัครงาน

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda