ภปร
horkum
222
ต้นโพธิ์
old woman
แมลง
china
orchid
waterfall
20161019-5806dbb4c9b4e.jpg
ชวนชมความงดงามของ “ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิว”(สีเหลือง) ดอกไม้แห่งความทรงจำในหลวงรัชกาลที่ 9

ชวนชมความงดงามของ “ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิว”(สีเหลือง) ดอกไม้แห่งความทรงจำในหลวงรัชกาลที่ 9

รายละเอียด

ดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองนับแสนต้นบานสะพรั่งเต็มอุทยานหลวงราชพฤกษ์...น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

ดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองนับแสนต้นบานสะพรั่งเต็มอุทยานหลวงราชพฤกษ์...น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

รายละเอียด

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด

อุทยานหลวงราชพฤกษ์..ชวนน้องๆ เปิดโลกนอกตำราท่องไปในโลกดึกดำบรรพ์กับงาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 5”

อุทยานหลวงราชพฤกษ์..ชวนน้องๆ เปิดโลกนอกตำราท่องไปในโลกดึกดำบรรพ์กับงาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 5”

รายละเอียด

Kid’s World...มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 5 “เปิดโลกนอกตำรา...Let’s go learn fin fun!” 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560

Kid’s World...มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 5 “เปิดโลกนอกตำรา...Let’s go learn fin fun!” 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560

รายละเอียด

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เปิดบริการทุกวัน

เปิดบริการตั้งแต่เวลา 8:00 - 18:00 น.

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

มีเนื้อที่กว้างขว้างกว่า 500 ไร่ เป็นที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดทั่วทุกมุมโลก โดยมีการจัดแสดงเป็นสวนต่างๆ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้สวยงามและภูมิสถาปัติยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่การจัดแสดง โดยแบ่งอุทยานเป็นดังนี้ สวนไทย สวนนานาชาติ และสวนองค์กรต่างๆ

รายละเอียด

หอคำหลวง

สถาปัตยกรรมแบบล้านนา อันวิจิตรตระการตาโดดเด่นและสง่างามที่สุด สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครอบสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก ภายใต้แนวคิด "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย"

รายละเอียด

สถานที่แนะนำ

พรรณพฤกษา

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ต่างๆ ทั้งพันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้ต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งความรู้และเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการข้อมูลพันธุ์ไม้ต่างๆ

รายละเอียด

คลังความรู้

20170429-590463cbe63aa.jpg
ต้นไม้ของพ่อ "๗ ทศวรรษ พรรณไม้ทรงปลูก" (ปฐมบท)

thavailable in Thai

King's trees

รายละเอียด
20170315-58c8ec7e6b369.jpg
เรื่องเล่าพรรณพฤกษาอาเซียน ตอนที่ ๑๐ (Ep. 2/2)

thavailable in Thai

เวียดนาม-2

รายละเอียด
หลักสูตรการอบรมและการทัศนศึกษาของอุทยานหลวงราชพฤกษ์

thavailable in Thai

ด้วยอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งรวบรวมความรู้พันธุ์ไม้ต่างๆ จึงมีการจัดเผยแพร่อบรมให้ความรู้แก่่ผู้ที่สนใจ โดยได้แบ่งออกดังนี้ คอร์สเด็ก มีการจัดเป็นทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามช่วงการศึกษา ส่วนคอร์สผู้ใหญ่นั้น ได้แบ่งเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปได้เลือกศึกษามากมาย

แนะนำติชมอุทยาน

มีผู้ทำแบบสำรวจไปแล้ว 4 ครั้ง

Note Suggestion

ขอบคุณและขอน้อมรับทุกคำติชม - ข้อแนะนำทางอุทยานจะนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและสถานที่ให้ดียิ่งขึ้น

ตอบแบบสำรวจ

จัดซื้อจัดจ้าง - สมัครงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited