2
cer
3
3
1
star
4
6
20190514-5cda3ecfcad5b.jpg
สานรักษ์เด็กยุคใหม่..ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับกองทัพ ”น้องคูน”

สานรักษ์เด็กยุคใหม่..ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับกองทัพ ”น้องคูน”

รายละเอียด

2-8 ธ.ค.62 เชิญร่วมกิจกรรมวันดินโลก ภายใต้แนวคิด สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน

2-8 ธ.ค.62 เชิญร่วมกิจกรรมวันดินโลก ภายใต้แนวคิด สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน

รายละเอียด

สานรักษ์สุขภาพกับเมนูเครื่องดื่มสดชื่น อร่อยดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย

สานรักษ์สุขภาพกับเมนูเครื่องดื่มสดชื่น อร่อยดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย

รายละเอียด

สานปลาตะเพียน..สานความอุดมสมบูรณ์

สานปลาตะเพียน..สานความอุดมสมบูรณ์

รายละเอียด

เหลืองสดใสกับทุ่งดอกคำปู้จู้ที่เทศกาลชมสวน (Flora Festival)

เหลืองสดใสกับทุ่งดอกคำปู้จู้ที่เทศกาลชมสวน (Flora Festival)

รายละเอียด

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เปิดบริการทุกวัน

เปิดบริการตั้งแต่เวลา 8:00 - 18:00 น.

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

มีเนื้อที่กว้างขว้างกว่า 500 ไร่ เป็นที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดทั่วทุกมุมโลก โดยมีการจัดแสดงเป็นสวนต่างๆ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้สวยงามและภูมิสถาปัติยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่การจัดแสดง โดยแบ่งอุทยานเป็นดังนี้ สวนไทย สวนนานาชาติ และสวนองค์กรต่างๆ

รายละเอียด

หอคำหลวง

สถาปัตยกรรมแบบล้านนา อันวิจิตรตระการตาโดดเด่นและสง่างามที่สุด สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครอบสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก ภายใต้แนวคิด "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย"

รายละเอียด

สถานที่แนะนำ

พรรณพฤกษา

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ต่างๆ ทั้งพันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้ต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งความรู้และเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการข้อมูลพันธุ์ไม้ต่างๆ

รายละเอียด

คลังความรู้

20190601-5cf1f8cdaa16e.jpg
"กันเกรา" พรรณไม้น่าปลูก

thavailable in Thai

รายละเอียด
20190325-5c98349667b84.jpg
พรรณไม้ของผีเสื้อ

thavailable in Thai

รายละเอียด
หลักสูตรการอบรมและการทัศนศึกษาของอุทยานหลวงราชพฤกษ์

thavailable in Thai

ด้วยอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งรวบรวมความรู้พันธุ์ไม้ต่างๆ จึงมีการจัดเผยแพร่อบรมให้ความรู้แก่่ผู้ที่สนใจ โดยได้แบ่งออกดังนี้ คอร์สเด็ก มีการจัดเป็นทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามช่วงการศึกษา ส่วนคอร์สผู้ใหญ่นั้น ได้แบ่งเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปได้เลือกศึกษามากมาย

แนะนำติชมอุทยาน

มีผู้ทำแบบสำรวจไปแล้ว 35 ครั้ง

Note Suggestion

ขอบคุณและขอน้อมรับทุกคำติชม - ข้อแนะนำทางอุทยานจะนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและสถานที่ให้ดียิ่งขึ้น

ตอบแบบสำรวจ

จัดซื้อจัดจ้าง - สมัครงาน

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda
20191003-5d959c77b93c9.jpg