พรรณไม้

p3256_20151704094823.JPG

หางเปีย (Oxystophyllum carnosum Blume)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p3252_20151604153520.JPG

Flickingeria fugax Rchb.f. Seidenf.

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p3249_20151103091604.JPG

จุกพราหมณ์ (Acriopsis indica Wight)

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/09/2017

อ่านต่อ
p3246_20151604134657.JPG

อิพิเดนดรัมสแตมฟอร์เดียนัม (Epidendrum stamfordianum Bateman)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p3241_20151203140927.JPG

เอื้องแปรงสีฟันเผือก (Dendrobium secundum Lindl. alba)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p3153_20152104133759.JPG

เอื้องสายสุคนธ์ (Trichoglottis orchidea (J.Koenig) Garay)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p3045_20152104101813.JPG

หวีทอง (Stereochilus dalatensis (Guillaumin) Garay)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p3029_20152104084742.JPG

เอื้องมณี (Schoenorchis gemmata J.J.Sm.)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p3014_20152004151124.JPG

พวงพลอย (Sarcoglyphis mirabilis (Rchb.f.) Garay)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p2965_20152004141214.JPG

หวายเขียว (Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p2896_20151704110112.JPG

รองเท้านารีเหลืองกระบี่ (Paphiopedilum exul (Ridl.) Rolfe)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p2892_20151704105742.JPG

Paphiopedilum delenatii Guillaumin

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p2890_20151704101402.JPG

รองเท้านารีคางกบคอแดง (Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p2888_20151704095239.JPG

เอื้องรงรอง (Panisea tricallosa Rolfe)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p2843_20151704092342.JPG

เอื้องแพนใบใหญ่ (Oberonia anceps Lindl.)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p2692_20151704085401.JPG

เอื้องลิ้นดำกลีบยาว (Luisia secunda Seidenf.)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p2304_20151203115706.JPG

เอื้องไม้กวาด (Dendrobium parcum Rchb.f.)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p2297_20151203141302.JPG

หวายปากจัก (Dendrobium kratense Kerr)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p1831_20152104132849.JPG

จำคอนลิ้นขาว (Trichoglottis bipunctata (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Tang & F.T.Wang)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p1827_20152104095842.JPG

เอื้องเสือน้อย (Staurochilus ramosus ( Lindl.) Seidenf.)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
p1825_20152104090426.JPG

เอื้องจิ๋วใต้ (Schoenorchis pachyacris J.J.Sm.)

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/09/2017

อ่านต่อ
สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited