คอร์สเด็ก

c1.jpg

หลักสูตรนักเรียน-นักศึกษา

18 Jan 2016

จำนวนผู้ชม 1,754 คน

หลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา

ค่าใช้จ่าย

นักเรียน นักศึกษา 100 บาท/คน
คุณครู 100 บาท/คน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

คุณอมรพรรณ ฟูปัญญา
คุณศิรชญาณ์ ตาแก้ว
กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
โทร 053-114110-5 ต่อ 1207
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda