ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิโครงการหลวง..โชว์สายพันธุ์ปทุมมาได้รับรางวัล “Excellence Award from Oversea Flower” ในงาน IFEX 2017จากประเทศญี่ปุ่น
20/08/2018
จำนวนผู้เข้าชม 36
คน
กิจกรรมเสวนา เรื่อง "นำปทุมมาสู่ตลาดโลก"
20/08/2018
จำนวนผู้เข้าชม 34
คน
ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง "นำปทุมมาสู่ตลาดโลก"
17/08/2018
จำนวนผู้เข้าชม 45
คน
Workshop ปักกระเป๋าสวยด้วยริบบิ้นในสวนดอกไม้
09/08/2018
จำนวนผู้เข้าชม 56
คน
ร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
09/08/2018
จำนวนผู้เข้าชม 79
คน
24 ส.ค. – 2 ก.ย.61 ชวนน้องๆ มา “ตะลุยโลกดึกดำบรรพ์” ในงาน Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 6
08/08/2018
จำนวนผู้เข้าชม 1921
คน
ชวนร่วมกิจกรรมสาธิตการจัดดอกไม้ (ดอกปทุมมา) โดย นักจัดดอกไม้มืออาชีพ
03/08/2018
จำนวนผู้เข้าชม 85
คน
1-31 ส.ค.61 ชวนชมเสน่ห์ปทุมมา งามเลอค่า จากป่าสู่เมือง
03/08/2018
จำนวนผู้เข้าชม 2351
คน
สนุกกับ "run fin fin" in Royal Park Rajapruek
12/07/2018
จำนวนผู้เข้าชม 1023
คน
รับสมัคร “Workshop สอนการเย็บปักริบบิ้นรูปดอกไฮเดรนเยีย”
06/07/2018
จำนวนผู้เข้าชม 168
คน
สวพส. จัดกิจกรรม “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง” ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาค
05/07/2018
จำนวนผู้เข้าชม 121
คน
5-7 ก.ค.61 ขอเชิญร่วมงาน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”
03/07/2018
จำนวนผู้เข้าชม 97
คน
สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited