ข่าวและกิจกรรม

วันเดียวเที่ยวเทศกาลชมสวน
03/12/2019
จำนวนผู้เข้าชม 145
คน
เริ่มแล้ว..ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ฉายแสงลอดผ่านประตูหอคำหลวง..1 ปีมีครั้งเดียวเท่านั้น
03/12/2019
จำนวนผู้เข้าชม 379
คน
จุดชมดอกพีค็อกสีขาวโพลน
03/12/2019
จำนวนผู้เข้าชม 71
คน
ประมวลภาพกิจกรรม Micro World ส่องโลกไมโคร
03/12/2019
จำนวนผู้เข้าชม 32
คน
เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙
03/12/2019
จำนวนผู้เข้าชม 57
คน
20-24 ธันวาคม 2562 ร่วมเฉลิมฉลองครบ 50 ปี งานโครงการหลวง 2562
22/11/2019
จำนวนผู้เข้าชม 389
คน
สานรักษ์เด็กยุคใหม่..ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับกองทัพ ”น้องคูน”
18/11/2019
จำนวนผู้เข้าชม 139
คน
2-8 ธ.ค.62 เชิญร่วมกิจกรรมวันดินโลก ภายใต้แนวคิด สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน
14/11/2019
จำนวนผู้เข้าชม 181
คน
สานรักษ์สุขภาพกับเมนูเครื่องดื่มสดชื่น อร่อยดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย
13/11/2019
จำนวนผู้เข้าชม 62
คน
สานรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม..สืบสานประเพณียี่เป็ง
12/11/2019
จำนวนผู้เข้าชม 64
คน
ประดิษฐ์ดอกไม้จากเทียน.. 1 ในกิจกรรมสานรักษ์ที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติผสมผสานกับขนบธรรมเนียมประเพณี
11/11/2019
จำนวนผู้เข้าชม 64
คน
สานรักษ์สุขภาพกับเมนูจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
11/11/2019
จำนวนผู้เข้าชม 46
คน
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda