ข่าวและกิจกรรม

ประติมากรรมปทุมมา
19/08/2019
จำนวนผู้เข้าชม 7
คน
22 l.8.62 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต
19/08/2019
จำนวนผู้เข้าชม 3
คน
จัดเต็ม!! สายพันธุ์ปทุมมา..สีสวย ลวดลายแปลกใหม่
19/08/2019
จำนวนผู้เข้าชม 65
คน
29-30 ส.ค.62 ผู้สนใจปลูกองุ่นห้ามพลาด!! กับกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและการพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย”
16/08/2019
จำนวนผู้เข้าชม 10
คน
สวพส. จัดงานสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
15/08/2019
จำนวนผู้เข้าชม 64
คน
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
12/08/2019
จำนวนผู้เข้าชม 18
คน
12 ส.ค.62 ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล...
09/08/2019
จำนวนผู้เข้าชม 73
คน
ปลูกข้าววันแม่..เรียนรู้ สืบสาน เศรษฐกิจพอเพียง
09/08/2019
จำนวนผู้เข้าชม 39
คน
เชิญร่วมงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ชมนิทรรศการและผลงานดีเด่น จากเจ้าหน้าที่สวพส.และเกษตรกรบนพื้นที่สูง
08/08/2019
จำนวนผู้เข้าชม 145
คน
เริ่มแล้วจ้า...กับงาน “Kid’s World..มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 7” 1-7 ส.ค.62 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์
01/08/2019
จำนวนผู้เข้าชม 257
คน
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
01/08/2019
จำนวนผู้เข้าชม 22
คน
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
24/07/2019
จำนวนผู้เข้าชม 124
คน
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda