ข่าวและกิจกรรม

1 ก.ค. - 31 ส.ค.62 ชวนชมปทุมมานับแสนดอก และชมดอกไฮเดรนเยียหลากสีสัน
20/06/2019
จำนวนผู้เข้าชม 80
คน
1 ก.ค. – 31 ส.ค.62 “ชวนกางร่มชมสวนฤดูฝน (Rainy Season)”
14/06/2019
จำนวนผู้เข้าชม 43
คน
แยกขยะทำได้ไม่ยาก..มาแยกขยะก่อนทิ้ง"ลดของเสียลดโลกร้อน" กันนะ
07/06/2019
จำนวนผู้เข้าชม 129
คน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
07/06/2019
จำนวนผู้เข้าชม 54
คน
1-7 สิงหาคม 2562 Kid’s World...มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 7
05/06/2019
จำนวนผู้เข้าชม 156
คน
สวพส. รวมใจปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ “ต้นรวงผึ้ง”
04/06/2019
จำนวนผู้เข้าชม 54
คน
ราชพฤกษ์เพลซ...ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาการให้บริการเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ
01/06/2019
จำนวนผู้เข้าชม 45
คน
ชวนมาลิ้มลองความกลมกล่อมของเมล็ดกาแฟจาก 5 ดอยที่ร้าน ”HRDI CAFE”
30/05/2019
จำนวนผู้เข้าชม 47
คน
ช่วยกันรณรงค์ประหยัดพลังงานไปด้วยกันนะ
28/05/2019
จำนวนผู้เข้าชม 42
คน
สายเฮลตี้ห้ามพลาด..เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ลานออกกำลังกาย
27/05/2019
จำนวนผู้เข้าชม 44
คน
4 มิ.ย.62 เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรวมใจปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ “ต้นรวงผึ้ง”
27/05/2019
จำนวนผู้เข้าชม 127
คน
ปฏิทินกิจกรรมเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์
23/05/2019
จำนวนผู้เข้าชม 71
คน
สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited