ข่าวและกิจกรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “มหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี”
20/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 2
คน
ขอเชิญประชาชนร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล....
19/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 4
คน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
12/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 8
คน
Kid’s World...มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 5 “เปิดโลกนอกตำรา...Let’s go learn fin fun!” 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560
10/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 183
คน
กิจกรรรมปลูกข้าวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
10/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 13
คน
ขอเชิญร่วมงานปลูกข้าวเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี
08/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 15
คน
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวพส.” ภายใต้แนวคิด “เกษตรกรพื้นที่สูงก้าวไกล สู่เกษตรกรไทยยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
06/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 6
คน
พาน้องมาเรียนรู้
05/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 5
คน
งานมหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 5 (Kid’s World)...“เปิดโลกนอกตำรา...Let’s go learn fin fun!” 28 ส.ค. - 3 ก.ย. 60
03/08/2017
จำนวนผู้เข้าชม 36
คน
กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
28/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 9
คน
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
28/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 8
คน
28-30 ก.ค.60 อุทยานหลวงราชพฤกษ์..เปิดให้คนไทยเข้าชมสวน "โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย"
26/07/2017
จำนวนผู้เข้าชม 119
คน
สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited