ข่าวและกิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
11/10/2019
จำนวนผู้เข้าชม 17
คน
เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล...
08/10/2019
จำนวนผู้เข้าชม 17
คน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จับมือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) ต่อยอดการเรียนรู้พร้อมพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในสวน
01/10/2019
จำนวนผู้เข้าชม 36
คน
วิ่งในสวนสวยยามราตรี..Royal Park Rajapruek Night Run 2020
01/10/2019
จำนวนผู้เข้าชม 133
คน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ คว้ารางวัลกินรียอดเยี่ยม (Kinnari Gold Award) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
01/10/2019
จำนวนผู้เข้าชม 63
คน
ประมวลภาพกิจกรรม “Loving Bird Songs” สำรวจนก
01/10/2019
จำนวนผู้เข้าชม 28
คน
ชมพรรณไม้สีเหลืองที่จะบานสวยงามอร่ามตาตลอดเดือนตุลาคม 2562
21/09/2019
จำนวนผู้เข้าชม 249
คน
27-29 ก.ย.62 ชวนชมงาน “OTOP ล้านนาสู่สากล”
21/09/2019
จำนวนผู้เข้าชม 140
คน
ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ภาคอีสาน
21/09/2019
จำนวนผู้เข้าชม 65
คน
แดดอ่อนๆ กับดินอุ่นๆ สู่การเรียนรู้ “ธรรมชาติในท้องทุ่ง”
21/09/2019
จำนวนผู้เข้าชม 55
คน
เดินชมเรือนยอดไม้สุดชิลล์ในเรือนร่มไม้
13/09/2019
จำนวนผู้เข้าชม 132
คน
28 ก.ย.62 มาชมนก..ชมไม้..กับกิจกรรม “Loving Bird Songs”
04/09/2019
จำนวนผู้เข้าชม 121
คน
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda