แก้ว

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 05/09/2017
ชื่อไทย : แก้ว
ชื่อท้องถิ่น : แก้วขาว(กลาง)/ แก้วขี้ไก่(ยะลา)/ แก้วพริก, ตะไหลแก้ว(เหนือ)/ แก้วลาย(สระบุรี)/ จ๊าพริก(ลำปาง) 
ชื่อสามัญ : Andaman satinwood/ Chinese box tree/ Orange jasmine
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murraya paniculata (L.) Jack.
ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

ไม้พุ่ม ไม่ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบสีเขียวเข้ม เปลือกสีเทาปนขาว แตกเป็นร่อง ขยี้ใบดมมีกลิ่นฉุนเผ็ดร้อน

ใบ :

ประกอบแบบขนนก ปลายคี่ เรียงสลับ ใบย่อยเรียงสลับ มี 5-9 ใบ ใบรูปรี รูปไข่หรือรูปไข่กลับ กว้าง 1-3 ซม. ยาว 2-7 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ใบเกลี้ยง ผิวใบสีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบคล้ายแผ่นหนังบาง ใบมีต่อมน้ำมัน ขอบใบเป็นคลื่นหรือหยักมนตื้น เส้นแขนงใบข้างละ 4-8 เส้น ก้านใบย่อยยาว 2-4 มม. เมื่อขยี้จะมีกลิ่นฉุน

ดอก :

ช่อดอกสั้น ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะสั้นๆตามซอกใบ สีขาว กลีบเลี้ยง 5 กลีบเล็กมาก กลีบดอก 5 กลีบ ร่วงง่าย ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-2.5 ซม. มีกลิ่นหอม ส่งกลิ่นหอมแรงช่วงพลบค่ำถึงเช้ามืด

ผล :

สดแบบผลส้ม รูปรีหรือไข่กว้าง 5-8 มม. ยาว 1 ซม. ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดงอมส้ม ต่อมน้ำมันเห็นได้ชัด เมล็ด รูปรี มีขนหนาและเหนียวหุ้มรอบเมล็ด

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :
สภาพทางนิเวศวิทยา :
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [3] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone A : สวนป่าเขตร้อน
Zone A : สวนสมุนไพร
Zone B : สวนไม้วรรณคดี
Zone B : สวนไม้หอม
Zone B : สวนห้อง
Zone C1 : สวนพฤกษศาสตร์
Zone C2 : สวนจีน
Zone C2 : สวนเกียวโต โอซาก้า เฮียวโกะ
Zone C2 : สวนอินโดนีเซีย
Zone C2 : สวนมูลนิธิโครงการหลวง
หมายเหตุ :
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda