ตาลเหลือง

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 05/09/2017
ชื่อไทย : ตาลเหลือง
ชื่อท้องถิ่น : กระแจะ (ระนอง,เหนือ)/กำลังช้างสาร (กลาง,เชียงใหม่)/ ขมิ้นพระต้น(จันทบุรี)/ แง่ง(บุรีรัมย์)/ ช้างน้าว(นครราชสีมา,อุดรธานี)/ ช้างโน้ม(ตราด,ปราจีนบุรี)/ ช้างโหม(ระยอง)/ ตานนกกรด(นครราชสีมา)/ ฝิ่น(กลาง,ราชบุรี)
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ochna integerrima (Lour.) Merr.
ชื่อวงศ์ : OCHNACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-8 เมตร ผลัดใบ บริเวณปลายกิ่งมีกาบค่อนข้างแข็ง เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นสะเก็ดเป็นร่องลึก  

ใบ :

เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรียาวขอบขนาน กว้าง 4-7 ซม. ยาว 8-20 ซม. ปลายใบเว้าเล็กน้อย โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักถี่ แผ่นใบเรียบ เกลี้ยงเป็นมันสีเขียว 

ดอก :

ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อกระจุกตามปลายกิ่งและซอกใบใกล้ยอด เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 3-4 ซม. ดอกเริ่มออกก็จะเริ่มทิ้งใบ กลีบเลี้ยงสีเขียวมี 5 กลีบ กลีบดอกย่นมี 5-10 กลีบ โคนเรียว หลุดร่วงง่าย มีกลิ่นหอมอ่อน

ผล :

รูปค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียว สุกเป็นสีดำ กลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่บนผล แต่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง เมล็ด เมล็ดเดี่ยว สีเขียว

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : มกราคม สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤษภาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :
สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : - ราก เป็นยาขับพยาธิและฟอกน้ำเหลือง - เปลือกต้น มีรสขม ใช้แก้ไข้ ขับผายลม บำรุงหัวใจ - เนื้อไม้ มีรสจืดเย็น แก้กระษัย ดับพิษร้อน แก้โลหิตพิการ - ผล มีรสมันสุขุม บำรุงร่างกาย [1]
แหล่งอ้างอิง : [1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. [3] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone B : สวนไม้ประจำจังหวัด
หมายเหตุ : ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda