เหลืองชัชวาลย์

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 05/09/2017
ชื่อไทย : เหลืองชัชวาลย์
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ : Anikab/ Bejuco Edmurcielago/ Mano de Lagarija
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Macfadyena unguis-cati (L.) A.H.Gentry
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดเล็ก มักเลื้อยพันต้นไม้ใหญ่ เลื้อยเกาะโดยใช้มือพันที่ปลายแยกเป็น 3 แฉก คล้ายเล็บแมว

ใบ :

เดี่ยว ออกตรงข้ามรูปไข่แคบ ขนาด 2-6 x 5-16 ซม. ปลายใบแหลมแผ่นใบบาง ใต้ใบหยาบ

ดอก :

ดอกรูปแตร กลีบดอกสีเหลือง เส้นดอกบริเวณโคนกลีบสีส้ม โคนกลีบเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ ออกเป็นช่อกระจุก 1-15 ดอก เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 6-8 ซม.

ผล :

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :
สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด เม็กซิโก และหมู่เกาะอินดีสตะวันตกถึงอาร์เจนตินา การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกเป็นไม้ประดับซุ้มไม้เลื้อยขนาดเล็ก
การปลูกและการขยายพันธุ์ : แสงแดดจัด ปักชำ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์
แหล่งอ้างอิง : [1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone B : สวนไม้เถา
หมายเหตุ :
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda