ลูกค้าไทยไลอ้อนแอร์..ลด 30%

  • 29/04/2019
  • จำนวนผู้ชม 184 คน

ลูกค้าสายการบิน Thai Lion Air นำบอร์ดดิ้งพาส ที่เดินทางในช่วงเดือน มี.ค. - ก.ย. 2562 มาแลกรับส่วนลดเข้าชมสวน 30% (1 ใบ/ 1 สิทธิ์)


มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda