ลูกค้า SF CINEMA รับส่วนลด 30%

  • 29/04/2019
  • จำนวนผู้ชม 330 คน

สายดู (หนัง) : ลูกค้า SF CINEMA ทุกสาขา นำตั๋วหนังที่ดูช่วงเดือน มี.ค. - ก.ย. 2562 มาแลก (1 ใบ/ 1 สิทธิ์)


มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda