5-7 ก.ค.61 ขอเชิญร่วมงาน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”

03/07/2018      จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมงาน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
.
ร่วมรับฟังผลสำเร็จของเกษตรกรบนพื้นที่สูงจากการดำเนินการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง ชมนิทรรศการการดำเนินงาน และผลผลิตจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนา การจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง การเสวนา เรื่อง ผู้บริโภคพบผู้ผลิต สาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สาธิตการทอผ้าและปักผ้าชนเผ่า การแสดงของเยาวชนบนพื้นที่สูง ฯลฯ


สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited