ค่าเข้าชม

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00 น - 18:00 น.

admission image 1
admission image 2
admission image 3
admission image 4

อัตราค่าบริการเข้าชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์

นักท่องเที่ยวคนไทย

ผู้ใหญ่

100

บาท

เด็ก ส่วนสูง 100-140 ซม.

70

บาท

นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ผู้ใหญ่

200

บาท

เด็ก ส่วนสูง 100-140 ซม.

150

บาท

หมายเหตุ : เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 100 ซม. เข้าชมฟรี!

ส่วนลดค่าเข้าอุทยานสำหรับองค์กรต่างๆ และหมู่คณะ

บัตรพิเศษ (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

( โปรดแสดงบัตรกับเจ้าหน้าที่ )

70 บาท
  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

  • ข้าราชการ

  • นักเรียน-นักศึกษา

  • ผู้พิการ

  • พระภิกษุ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ :

ส่วนลดค่าเข้าอุทยานสำหรับองค์กรต่างๆ และหมู่คณะ

บัตรรายปี

สำหรับบุคคล และแบบครอบครัว

- บาท

หมายเหตุ :

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย