การเดินทาง

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

Google Maps

แนะนำการเดินทาง

การเดินทางมาอุทยานหลวงราชพฤกษ์สามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง

โดยรถส่วนตัว

เส้นทางที่ 1 ท่านมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามถนนห้วยแก้ว (ทางหลวงหมายเลข 1004 ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนคันคลองชลประทาน(ทางหลวง หมายเลข 121) ไปอำเภอหางดง ประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ประมาณ 2 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 ท่านเดินทางมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปตามถนนเชียงใหม่ - หางดง (ทางหลวงหมายเลข 108) แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนราชพฤกษ์ประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์

โดยรถที่มีให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่

  • - รถสี่ล้อแดง
  • - รถสามล้อ (รถตุ้กตุ้ก)
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย