โดมกุหลาบ

  • 27/11/2015
  • จำนวนผู้ชม 14,934 คน

โดมแห่งแรกในเชียงใหม่ที่รวบรวมสายพันธุ์กุหลาบมากกว่า 150 สายพันธุ์

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda
// ปิด เข้าเว็บอีกรอบแล้ว popup หาย