บริการรถให้เช่า

รถที่มีให้บริการในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

caravan 1
caravan 2

รถรางพ่วง ชมอุทยาน

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เด็ก ไม่เสียค่าใช้จ่าย
golf 1
golf 2
golf 3

รถกอล์ฟให้เช่า

อัตราค่าบริการ

รถกอล์ฟให้เช่า 1000 บาท/ชม. พร้อมคนขับ
bike 1
bike 2
bike 3

รถจักรยานให้เช่า

อัตราค่าบริการ

วันละ 60 บาท/วัน
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย