บริการรถให้เช่า

รถที่มีให้บริการ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

caravan 1
caravan 2

รถรางพ่วง ชมอุทยาน

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เด็ก ไม่เสียค่าใช้จ่าย
golf 1
golf 2
golf 3

รถกอล์ฟให้เช่า

อัตราค่าบริการ

บริการรถกอล์ฟให้เช่า
bike 1
bike 2
bike 3

รถจักรยานให้เช่า

อัตราค่าบริการ

วันละ 60 บาท/วัน
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda
// ปิด เข้าเว็บอีกรอบแล้ว popup หาย