ดาวน์โหลด

1.ใบสมัคร และสิทธิพิเศษ ประจำปี 2565 - 2566
20220125-61efbaf58b2f1.jpg

กิจกรรมเรียนรู้ในอุทยานฯ

ใบสมัคร Contact สตูดิโอและช่างภาพอิสระ 2563-2564

ใบสมัคร Contact หน่วยงานและสิทธิพิเศษ 2563-2564

อัตราค่าเช่าสถานที่

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย