สนับสนุนอุทยาน

ร่วมสนับสนุนอุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ที่ ณ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ปัจจุบันอุทยานหลวงราชพฤกษ์อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยมีภารกิจบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และการเกษตรที่รวบรวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่และเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการทางด้านการเกษตรในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
สนใจร่วมสนับสนุนอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สามารถติดต่อได้ที่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114-110-5 ต่อ 5205 ติดต่อ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้

รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนอุทยานหลวงราชพฤกษ์

  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารกรุงไทย
  • เครือเจริญโภคภัณฑ์
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด :bjc
  • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):gistda
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย