2
4
2
33
2
12
2
1
3
5
5
cer
4
6
20190514-5cda3ecfcad5b.jpg
อุทยานหลวงราชพฤกษ์..ได้รับประกาศนียบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

อุทยานหลวงราชพฤกษ์..ได้รับประกาศนียบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

"เที่ยวสุขใจ..เที่ยวได้พร"

"เที่ยวสุขใจ..เที่ยวได้พร"

รายละเอียด

ข้อดีของการ "ออกกำลังกาย" กลางแจ้ง

ข้อดีของการ "ออกกำลังกาย" กลางแจ้ง

รายละเอียด

Lanna Expo 2020 "กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่"

Lanna Expo 2020 "กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่"

รายละเอียด

เริ่มเปิดรับสมัครแล้วจ้า!! กับกิจกรรม “สำรวจธรรมชาติ” ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

เริ่มเปิดรับสมัครแล้วจ้า!! กับกิจกรรม “สำรวจธรรมชาติ” ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เปิดให้บริการทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

มีเนื้อที่กว้างขว้างกว่า 500 ไร่ เป็นที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดทั่วทุกมุมโลก โดยมีการจัดแสดงเป็นสวนต่างๆ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้สวยงามและภูมิสถาปัติยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่การจัดแสดง โดยแบ่งอุทยานเป็นดังนี้ สวนไทย สวนนานาชาติ และสวนองค์กรต่างๆ

รายละเอียด

หอคำหลวง

สถาปัตยกรรมแบบล้านนา อันวิจิตรตระการตาโดดเด่นและสง่างามที่สุด สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครอบสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก ภายใต้แนวคิด "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย"

รายละเอียด

สถานที่แนะนำ

พรรณพฤกษา

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ต่างๆ ทั้งพันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้ต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งความรู้และเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการข้อมูลพันธุ์ไม้ต่างๆ

รายละเอียด

คลังความรู้

20200917-5f63222bc3bff.jpg
เรื่องลับๆ ของรังต่อ

thavailable in Thai

รายละเอียด
20200915-5f601ee37e432.jpg
จำปี vs จำปา

thavailable in Thai

รายละเอียด
หลักสูตรการอบรมและการทัศนศึกษาของอุทยานหลวงราชพฤกษ์

thavailable in Thai

ด้วยอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งรวบรวมความรู้พันธุ์ไม้ต่างๆ จึงมีการจัดเผยแพร่อบรมให้ความรู้แก่่ผู้ที่สนใจ โดยได้แบ่งออกดังนี้ คอร์สเด็ก มีการจัดเป็นทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามช่วงการศึกษา ส่วนคอร์สผู้ใหญ่นั้น ได้แบ่งเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปได้เลือกศึกษามากมาย

แนะนำติชมอุทยาน

มีผู้ทำแบบสำรวจไปแล้ว 43 ครั้ง

Note Suggestion

ขอบคุณและขอน้อมรับทุกคำติชม - ข้อแนะนำทางอุทยานจะนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและสถานที่ให้ดียิ่งขึ้น

ตอบแบบสำรวจ

จัดซื้อจัดจ้าง - สมัครงาน

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda
20200527-5ece334d08c91.jpg