พวงพลอย

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 05/09/2017
ชื่อไทย : พวงพลอย
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ : The Wonderful Sarcoglyphis
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sarcoglyphis mirabilis (Rchb.f.) Garay
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

สั้น

ใบ :

รี

ดอก :

ออกดอกเป็นช่อห้อย ช่อดอกโปร่ง ยาว ๑๐-๑๕ ซม. กลีบเลี้ยง และกลีบดอกมีลักษณะคล้ายกัน กางผายออกเกือบอยู่ในระนาบเดียวกัน สีเขียวอ่อน ปลายมีสีม่วงอมน้ำตาลเล็กน้อย โคนกลีบปากกระดกตั้งขึ้นทั้งสองข้าง ปลายแผ่เป็นแผ่นและหยักเว้าเป็นแฉก สีขาวอมชมพู ด้านหลังเป็นเดือยยาว ดอกขนาด ๐.๕-๐.๘ ซม. ดอกทยอยบายนานหลายวัน 

ผล :

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :
สภาพทางนิเวศวิทยา :
การปลูกและการขยายพันธุ์ : ปลูกในกระถาง ติดแผ่นไม้ รดน้ำสม่ำเสมอ อย่าให้แฉะ วัสดุปลูกที่ใช้เช่น กาบมะพร้าวสับ หากปลูกติดกิ่งหรือลำต้นควรเลือกต้นที่มีเปลือกที่สามารถดูดซับความชื้นได้ดี ทรงพุ่มไม่หนาทึบ อากาศถ่ายเทสะดวก แดดรำไร ขยายพันธ์โดยการแบ่งกอ หรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์
แหล่งอ้างอิง : http://beautiful13orchids.skyrock.com/2365977307-Sarcoglyphis-mirabilis-Rchb-f-Garay.html http://www.orchidspecies.com/sarcoglyphismirablis.htm
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone B : สวนกล้วยไม้
หมายเหตุ :
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda
// ปิด เข้าเว็บอีกรอบแล้ว popup หาย