ติดต่อเรา

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

  ที่อยู่ : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 334 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
 โทรศัพท์ : 053-114110-2
ประชาสัมพันธ์ ต่อ 5004
กลุ่มงานหารายได้ ต่อ 5205
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ต่อ 5207
ฝ่ายอำนวยการ ต่อ 5113
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและดูแลบำรุงรักษาสวน ต่อ 5232
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]
 เว็บไซต์ : http://www.royalparkrajapruek.org
 อีเมล :

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

  ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 โทรศัพท์ : 053-328496-8
 โทรสาร : 053-328494
 เว็บไซต์ : http://www.hrdi.or.th
 อีเมล :

แบบฟอร์มการติดต่อ

*** ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ***

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย