คอร์สเด็ก

ค่าใช้จ่าย

นักเรียน นักศึกษา 100 บาท/คน
คุณครู 100 บาท/คน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ติดต่อ กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
โทร 053-114110-5 ต่อ 5207
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย