รับส่วนลด

สิทธิการรับส่วนลดอัตราบัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสนใจในกิจกรรมและการให้บริการของเราเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากหน่วยงานของท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประเภทผู้เยี่ยมชม ราคาบัตรทั่วไป
(บาท)
ส่วนลด 30%
(บาท)
ราคาหลังลด 30%
(บาท)
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 100 30 70
เด็ก (ส่วนสูงไม่เกิน 140 ซม.) 70 - -
เด็กนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ 70 - -
ผู้สูงอายุ60 ปี ขึ้นไป,ข้าราชการ 70 - -
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 60 140
เด็ก (ส่วนสูงไม่เกิน 140 ซม.) 150 45 105
อุทยานหลวงราชพฤกษ์เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00น.ราคาหลังลด 30%
หมายเหตุ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสนใจในกิจกรรมและการให้บริการของเราเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากหน่วยงานของท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ราคาหลังลด 30%
1. ราคาดังกล่าวมิได้รวมกับค่าบริการอื่น ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์
2. สำหรับการให้บริการอื่นในการเยื่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ท่านที่สนใจใช้บริการ มีอัตราค่าบริการดังนี้
2.1 บริการนั่งรถชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (รถออกทุก 15 นาที) ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำหน่ายบัตรเวลา 08.00 - 17.00 น. ให้บริการรอบสุดท้าย 17.30 น.
2.2 บริการเช่าจักรยานชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ค่าบริการคันละ 60 บาท ค่าบริการนำจักรยานเข้าพื้นที่ คันละ 20 บาท จำหน่ายบัตรและให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114-110-5ต่อ0 เอกสารตอบกลับ โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่การตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 053-114-110-5 ต่อ 1229 หรือ [email protected] ราคาหลังลด 30%
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย