คอร์สผู้ใหญ่

หมายเหตุ

1. ควรนัดหมายวันอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันอบรม
2. กรณีต้องการให้จัดหลักสูตรพิเศษที่เข้มข้นขึ้นหรือศึกษาดูงานเพิ่มเติมสามารถจัดการได้ด้วยการตกลงร่วมกัน รับจำนวน 30-100 คน / หลักสูตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ติดต่อ กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
โทร 053-114110-5 ต่อ 5207
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย