หวายเขียว

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 05/09/2017
ชื่อไทย : หวายเขียว
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ : Wai khiao/ The Greater Yellow spike, Pale Flowered Polystachya
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

ลำต้นอ้วน หนาตรงบริเวณโคนต้น

ใบ :

ทรงสีเหลี่ยมผืนผ้ารูปไข่ ขนาด 3.5 ? 20 เซนติเมตร

ดอก :

ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ดอกอัดแน่นในก้านช่อดอก ดอกมีสีเหลืองถึงเขียวอ่อน กลีบปากสีขาว

ผล :

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิงหาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : ธันวาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :
สภาพทางนิเวศวิทยา :
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวนภายในและภายนอกอาคาร
แหล่งอ้างอิง : http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=242101862 http://www.orchidspecies.com/polystachaconcreta.htm
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone B : สวนกล้วยไม้
หมายเหตุ :
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda
// ปิด เข้าเว็บอีกรอบแล้ว popup หาย