เอื้องมณี

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 05/09/2017
ชื่อไทย : เอื้องมณี
ชื่อท้องถิ่น : เอื้องช่อมณี
ชื่อสามัญ : Ueang ma nee/ The Sparkling Schoenorchis
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schoenorchis gemmata J.J.Sm.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

ลำต้นห้อยลง   

ใบ :

รูปแถบ กว้าง 0.8-1.0 ซม. ยาว 10-15 ซม.

ดอก :

ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกด้านข้าง ห้อยลง  ดอก ขนาดเล็กมาก กว้างประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีชมพูอมม่วง กลีบปากส่วนโคนสอบเป็นเดือย ส่วนปลายเป็นรูปช้อน หนา สีขาว

ผล :

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : พฤศจิกายน สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤศจิกายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :
สภาพทางนิเวศวิทยา :
การปลูกและการขยายพันธุ์ : ปลูกในกระถาง ติดแผ่นไม้ รดน้ำสม่ำเสมอ อย่าให้แฉะ วัสดุปลูกที่ใช้เช่น กาบมะพร้าวสับ หากปลูกติดกิ่งหรือลำต้นควรเลือกต้นที่มีเปลือกที่สามารถดูดซับความชื้นได้ดี ทรงพุ่มไม่หนาทึบ อากาศถ่ายเทสะดวก แดดรำไร ขยายพันธ์โดยการแบ่งกอ หรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งภายในสวน
แหล่งอ้างอิง : http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2021 http://www.orchidspecies.com/schoengemmata.htm
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone B : สวนกล้วยไม้
หมายเหตุ :
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda
// ปิด เข้าเว็บอีกรอบแล้ว popup หาย