ข่าวและกิจกรรม

3 วันสุดท้าย !! กับ Lanna Expo 2024 “BCG Creative Lanna” สุดยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ อัศจรรย์ภูมิปัญญา
12/07/2024
จำนวนผู้เข้าชม 10
คน
ประมวลภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
12/07/2024
จำนวนผู้เข้าชม 5
คน
10 COFFEE From Doi เมล็ดกาแฟดี จาก 10 ยอดดอย
11/07/2024
จำนวนผู้เข้าชม 9
คน
เริ่มแล้ว !! งาน Lanna Expo 2024 “BCG Creative Lanna”
08/07/2024
จำนวนผู้เข้าชม 33
คน
สวพส. ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)
08/07/2024
จำนวนผู้เข้าชม 15
คน
Let's Have a fresh Month
07/07/2024
จำนวนผู้เข้าชม 13
คน
ประมวลภาพบรรยากาศน้องๆ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
07/07/2024
จำนวนผู้เข้าชม 11
คน
ไฮไลท์เดือนกรกฎาคม 2567 สัมผัสความสดชื่นในบรรยากาศ Green Season
05/07/2024
จำนวนผู้เข้าชม 33
คน
ขอเชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
05/07/2024
จำนวนผู้เข้าชม 22
คน
ดีต่อใจ ดีต่อสุขภาพ ไปกับ ‘พื้นที่สีเขียว’ ตัวกระตุ้นกิจกรรมทางกาย
01/07/2024
จำนวนผู้เข้าชม 15
คน
ข่าวสารจากหน่วยงานภาคี ธนาคารแห่งประเทศไทย
01/07/2024
จำนวนผู้เข้าชม 130
คน
มาอัพเดทความสวยงามของดอกเอเดลไวส์กันจ้า
01/07/2024
จำนวนผู้เข้าชม 23
คน
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย