อิพิเดนดรัมสแตมฟอร์เดียนัม

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 05/09/2017
ชื่อไทย : อิพิเดนดรัมสแตมฟอร์เดียนัม
ชื่อท้องถิ่น : -
ชื่อสามัญ : Stamford's Epidendrum
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Epidendrum stamfordianum Bateman
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

ใบ :

ดอก :

ช่อดอกแบบช่อกระจะ ช่อดอกยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร ช่อดอกเกิดจากโคนลำลูกกล้วยเก่า บานทนมีกลิ่นหอม เมื่อดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร

ผล :

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :
สภาพทางนิเวศวิทยา :
การปลูกและการขยายพันธุ์ : ควรพรางแสงด้วยซาแรน 60 % วัสดุปลูก เช่น ถ่าน กาบมะพร้าวสับ โรงเรือนสามารถถ่ายเทอากาศได้ดี รดด้วยน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นหรือตะกอน ขยายพันธุ์โดยการแบ่งกอหรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวนภายในและภายนอกอาคาร
แหล่งอ้างอิง : http://www.backyardgardener.com/plantname/pda_b397.html http://www.orchidspecies.com/epistamfordianum.htm http://cattleyaorchidsource.blogspot.com/2010/12/epidendrum-stamfordianum.html
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone B : สวนกล้วยไม้
หมายเหตุ :
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda
// ปิด เข้าเว็บอีกรอบแล้ว popup หาย