เอื้องสายสุคนธ์

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 05/09/2017
ชื่อไทย : เอื้องสายสุคนธ์
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ : Ueang sai su khon/ The Orchis-Like Trichoglottis
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichoglottis orchidea (J.Koenig) Garay
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

ใบ :

ดอก :

กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง กลีบปากสีขาว เมื่อบานเต็มที่กว้าง 1.7 เซนติเมตร ดอกเดี่ยว

ผล :

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : กุมภาพันธ์ สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤษภาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :
สภาพทางนิเวศวิทยา :
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวนภายในและภายนอกอาคาร
แหล่งอ้างอิง : http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-208195 http://www.orchidspecies.com/trichorchidea.htm [1] Vaddhanaphuti, N. 2005. Wild Orchids of Thailand. O.S. printing house. Bangkok.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone B : สวนกล้วยไม้
หมายเหตุ :
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda
// ปิด เข้าเว็บอีกรอบแล้ว popup หาย