จุกพราหมณ์

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 12/09/2017
ชื่อไทย : จุกพราหมณ์
ชื่อท้องถิ่น : เข็มหนู, นมหนูหัวกลม
ชื่อสามัญ : Chuk phram, The Indian Acriopsis 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acriopsis indica Wight
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

รูปทรงกลม 

ใบ :

รูปแถบมี 2 ใบ ขนาด 1 x 10 ซม. ปลายแหลม 

ดอก :

ออกเป็นช่อยาว ทอดเอียงห้อยลงมา มีดอกจำนวนมาก ดอกขนาด 0.8 - 1 ซม. กลีบเลี้ยงคู่ข้างเชื่อมกันเป็นรูปแถบ สีเขียวอมเหลืองเช่นเดียวกับกลีบเลี้ยงบน กลีบดอกรูปซ้อนสีเหลืองอ่อน มีจุดสีน้ำตาลเรื่อปลายกลีบมน กลีบปากสีขาว รูปขอบขนาน ขอบกลีบไม่เรียบ กลางแผ่นกลีบมีสันเตี้ยๆ 2 สัน กลางเส้าเกสรมีรยางค์เขี้ยวยื่นยาวอย่างเด่นชัด

ผล :

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : กันยายน สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤศจิกายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :
สภาพทางนิเวศวิทยา :
การปลูกและการขยายพันธุ์ : ปลูกในกระถาง ติดแผ่นไม้ รดน้ำสม่ำเสมอ อย่าให้แฉะ วัสดุปลูกที่ใช้เช่น กาบมะพร้าวสับ หากปลูกติดกิ่งหรือลำต้นควรเลือกต้นที่มีเปลือกที่สามารถดูดซับความชื้นได้ดี ทรงพุ่มไม่หนาทึบ อากาศถ่ายเทสะดวก แดดรำไร ขยายพันธ์โดยการแบ่งกอ หรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ไม้ดอกไม้ประดับ
แหล่งอ้างอิง : สลิล สิทธิสัจจธรรม. 2552. กล้วยไม้ป่าเมืองไทย 2, อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ.  http://www.orchidspecies.com/acrindica.htm
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone B : สวนกล้วยไม้
หมายเหตุ :
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda
// ปิด เข้าเว็บอีกรอบแล้ว popup หาย