หวีทอง

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 05/09/2017
ชื่อไทย : หวีทอง
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ : Wi thong/ The Dalat Stereochilus
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stereochilus dalatensis (Guillaumin) Garay
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

ลำลูกกล้วย ลำต้นสูงประมาณ 6 ซม

ใบ :

รูปแถบ กว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 28 ซม.รียงสลับแน่นชิด ซ้อนในระนาบเดียวกัน ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก มีเนื้อใบ เป็นร่องตื้น กว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 4.5 ซม. ปลายเป็นสัน

ดอก :

ช่อดอกแบบกระจะ ออกจากซอกใบ มีประมาณ 7-9 ดอก กว้างประมาณ 0.7 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวอมชมพู กลีบปากสีชมพูม่วง ส่วนโคนสอบเป็นถุงรูปกรวย กลีบปากส่วนปลาย รูปไข่ เส้าเกสรมีจะงอยค่อนข้างยาว

ผล :

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : เมษายน สิ้นสุดระยะติดดอก : เมษายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :
สภาพทางนิเวศวิทยา :
การปลูกและการขยายพันธุ์ : ปลูกในกระถาง ติดแผ่นไม้ รดน้ำสม่ำเสมอ อย่าให้แฉะ วัสดุปลูกที่ใช้เช่น กาบมะพร้าวสับ หากปลูกติดกิ่งหรือลำต้นควรเลือกต้นที่มีเปลือกที่สามารถดูดซับความชื้นได้ดี ทรงพุ่มไม่หนาทึบ อากาศถ่ายเทสะดวก แดดรำไร ขยายพันธ์โดยการแบ่งกอ หรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกตกแต่งภายในสวน
แหล่งอ้างอิง : http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2026 http://www.orchidspecies.com/streodatalensis.htm http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=73906
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone B : สวนกล้วยไม้
หมายเหตุ :
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda
// ปิด เข้าเว็บอีกรอบแล้ว popup หาย