แมลงร้าย

  • 10/06/2020
  • จำนวนผู้ชม 837 คน

แมลงร้าย : เพลี้ยอ่อน ตัวเล็ก ลูกเยอะ ทำลายสูง ก่อเกิดโรค

          อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หลากหลายชนิด และมักจะพบศัตรูพืชที่เข้ามาทำลายอยู่ประจำ ยิ่งอากาศร้อนอบอ้าวอยู่บ่อยๆ ทำให้พบเพลี้ยอ่อน แมลงตัวเล็กที่สร้างความเสียหายให้กับพืชไม่น้อย มักพบการระบาดในกะหล่ำ มะเขือเทศ หรือในไม้ดอกจำพวก คุณนายตื่นสาย แพรเซี่ยงไฮ้ กุหลาบ เป็นต้น โดยพวกมันจะใช้ปากเจาะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นใบ ยอด และลำต้น ทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น และยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสสู่ต้นพืชอีกด้วย

          เพลี้ยอ่อนมีการสืบพันธุ์ ทั้งแบบไม่อาศัยเพศ แบบ Parthenogenesis คือ ออกลูกเป็นตัว และแบบ sexual  reproduction คือการผสมพันธุ์แล้วออกลูกเป็นไข่  ส่วนใหญ่ในประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทยมักพบการออกลูกเป็นตัว โดยเพลี้ยอ่อนเพศเมียเพียงตัวเดียวสามารถออกลูกได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์กับเพลี้ยตัวผู้ใดๆ ทั้งสิ้นด้วยกระบวนการที่เรียกว่า Parthenogenesis โดยไม่ต้องมีแม้กระทั่งกระบวนการแบ่งเซลล์เพศแบบ miosis จะเรียกว่าโคลนนิ่งจากตัวแม่ก็คงไม่ผิด เพราะมันจะมีหน้าตาเหมือนตัวต้นแบบทุกอย่าง ต่างก็เพียงแค่ตัวเล็กกว่าตัวต้นแบบ และตัวลูกที่เกิดขึ้นมาก็จะทำหน้าที่โคลนนิ่งตัวของมันเอง ออกลูกรุ่นต่อๆไป ทำให้เพลี้ยอ่อนกลายเป็นศัตรูพืชตัวฉกาจในประเทศเขตร้อนชื้น เพราะสามารถเพิ่มประชากรเป็นหกแสนล้านตัวได้ในฤดูกาลเดียวภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวมัน

          หากมันสามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้มากมายขนาดนี้ แล้วตัวผู้ยังสำคัญอยู่ไหม ?

          แน่นอนว่าตัวผู้ยังมีความสำคัญอยู่มากในการขยายพันธุ์ไปยังแหล่งไกลๆ (ตัวผู้จะมีปีก บินไปผสมพันธ์ที่อื่นได้) และเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางสายพันธุ์ของพวกมันเอง เมื่ออาหารในแหล่งอาหารเดิมของพวกมันหมดลง เพลี้ยอ่อนจะคลอดลูกออกมาเป็นตัวสมบูรณ์เพศทั้งตัวเมียตัวผู้ แล้วมาผสมพันธุ์กันก่อนที่จะวางไข่ เพื่อที่สืบเผ่าพันธุ์ที่แข็งแรงต่อไป

          เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงที่ระบาดง่ายและเร็วหากมีตัวแปร เช่น อากาศร้อนเข้ามาร่วม แต่ก็กำจัดให้ออกไปจากต้นไม้ง่ายด้วยเช่นกัน หากพบการระบาดที่หนักหนา วิธีคลาสสิคที่ยังได้ผลเสมอ คือการใช้สารจับใบ น้ำยาล้างจาน หรือ ผงซักฟอก ผสมน้ำในอัตราส่วน น้ำ 20 ลิตร ต่อสารดังกล่าว 3-5 ช้อนโต๊ะ ฉีดพ่นให้โดนตัวเพลี้ยอ่อนเวลาแดดจัด สารพวกนี้มีแรงตึงผิวมาก จะเข้าไปเกาะจับตัวแมลงและปิดรูหายใจรูขับถ่าย ที่อยู่บนตัวแมลง ทำให้พวกมันขับถ่ายไม่ได้ หายใจไม่ออกและตายไปในที่สุด แต่ หากพบการระบาดยังไม่รุนแรงวิธีง่ายที่สุดคือใช้มือบี้ให้ตาย หรือน้ำฉีดให้กระเด็นออกไป เพียงเท่านี้ต้นไม้ของเราก็จะปลอดภัยจากแมลงร้ายเหล่านี้ โดยธรรมชาติเพลี้ยอ่อนที่ระบาดในพื้นที่อินทรีย์ไม่มีการใช้สารเคมี หรือใช้ในระดับที่ปลอดภัย มักเจอด้วงเต่ามาจับเพลี้ยอ่อนกินเป็นอาหาร ถือเป็นแมลงน่ารักทั้งรูปร่างและนิสัยที่มาช่วยปราบเพลี้ยอ่อนไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้าง

          ในครั้งต่อไปเราจะพาไปรู้จักแมลงร้ายตัวไหนโปรดติดตามนะคะ......

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda