เรือนร่มไม้...  “สวรรค์แห่งพรรณไม้ร่มชื้น”

  • 23/06/2020
  • จำนวนผู้ชม 435 คน

เรือนร่มไม้ (Shaded Paradise)

 

          สวรรค์แห่งพรรณไม้ร่มชื้นจัดแสดงพรรณไม้ร่มชื้น ไม้ใบประดับ ที่มีการจัดตกแต่งตามสภาพธรรมชาติ มีการแบ่งพรรณไม้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้และชมความงามของพรรณไม้นานาพันธุ์ ลักษณะพรรณไม้ที่จัดแสดงส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ที่ต้องการแสงสว่างรำไร แสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศน์ของพรรณไม้แบบร่มชื้นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายในโรงเรือนที่มีการพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งภายในยังมีทางเดินยกระดับ (Sky walk) ที่สามารถชมพรรณไม้ได้จากมุมสูง สัมผัสมุมมองที่แปลกใหม่ บรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายในเนื้อที่จัดแสดงกว่า 4 ไร่

          พรรณไม้ที่จัดแสดงมีตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก โดยแบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม ได้แก่

               ปาล์ม (Palm) “มนตร์เสน่ห์ของรูปทรงลำต้นที่สูงสง่า”และมีใบหลากหลายรูปแบบ ครั้งโบราณนิยมนำใบปาล์มมามุงหลังคา

         ฟิโลเดนดรอน (Philodendron) ตามลักษณะวิสัยของพืชกลุ่มนี้คือ “ลำต้นเลื้อยโอบกอดต้นไม้ไว้”

พรมกำมะหยี่ (Episcia) “คลุมดินดั่งปูพรม” ดึงดูดความสนใจด้วยความหลากหลายสีสันของใบ ให้ดอกสวยตลอดปีแผ่นใบปกคลุมไปด้วยขนคล้ายกับกำมะหยี่ และนิยมปลูกเป็นไม้คลุมดิน  

             บีโกเนีย (Begonia) “โดดเด่นด้วยลวดลายบนแผ่นใบที่ไม่สมมาตรกัน”เมื่อพับครึ่งใบจะพบว่าด้านหนึ่งจะเล็กกว่าอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพืชกลุ่มนี้

            พืชกินแมลง (Carnivorous plant) “เพชฌฆาตดักจับเหยื่อ” เนื่องจากพืชกลุ่มนี้ต้องการสารอาหาร จึงมีการเปลี่ยนรูปของใบให้สามารถดักงับเหยื่อได้

         คล้า (Calathea) "คล้าเป็นไม้มงคลนาม เชื่อว่า มีพระพุทธเจ้าคอยปกปักรักษา" ลักษณะใบที่หุบขึ้นในช่วงเวลากลางคืนซึ่งดูคล้ายกับการพนมมือ

            อโกลนีม่า (Aglaonema) หรือแก้วกาญจนา “ราชาแห่งไม้ประดับ”เป็นไม้ประดับที่ใบมีความสวยงามทั้งรูปลักษณ์ สีสัน และรูปทรง นิยมปลูกเป็นไม้กระถางตกแต่งภายในบ้าน อาคารเนื่องจากเป็นกลุ่มพืชที่ช่วยลดมลพิษได้ด้วย

        เอื้องหมายนา (Costus) “ใบสลับออกเรียงเวียน สมดั่งชื่อบันไดสวรรค์” ชื่อมีที่มาจากประเพณีการสู่ขวัญควาย ซึ่งในพิธีจะมีการนำต้นเอื้องหมายนา ไปปักไว้ 4 ทิศของบริเวณพื้นที่นา

          หมากผู้หมากเมีย (Cordyline) “พรรณไม้ชื่อมงคล คู่หมากผู้หมากเมียคู่สุขคู่สม คู่บ้านคู่เมือง” ใบมีสีสันสวยงาม ดอกมีกลิ่นหอม

             เฟิน (Fern) “พืชโบราณ พืชกินได้ ประดับดี” เฟินหลายชนิดยังใช้เป็นพืชผักและสมุนไพรพื้นบ้านมาแต่โบราณ

          หน้าวัว (Anthurium) “ไม้ดอกสวยสง่า จากป่าฝนเขตร้อน” คนทั่วไปจะรู้จักหน้าวัวในฐานะไม้ดอก โดยไม่รู้ว่ามีหน้าวัวอีกกลุ่มหนึ่งที่มีใบสวยงาม เรียกกันว่า หน้าวัวใบ

            อโลคาเซีย (Alocasia) “พืชหูช้าง หรือหน้ากากแอฟริกา ที่มาจากความสวยแปลกตาของใบ” คนไทยนิยมเรียกว่า แก้วหน้าม้า

           สับปะรดสี (Bromeliad) สมญานาม “อัญมณีแห่งลุ่มน้ำอะเมซอน” ความงามของไม้ประดับในกลุ่มนี้ นอกจากจะอยู่ที่รูปทรงของต้นและสีสันที่หลากหลายแล้ว ความมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์ก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้หลงใหล

       หากท่านใดที่ชื่นชอบไม้ใบประดับเป็นพิเศษ ต้องไม่พลาดที่จะเข้าไปเที่ยวชมภายในเรือนร่มไม้แห่งนี้ นอกจากพืชทั้ง 13 กลุ่มที่กล่าวไปแล้วนั้น ยังมีไม้ใบประดับอื่นๆ ที่รอให้ทุกท่านได้สัมผัสความงามอีกมากมาย ณ เรือนร่มไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda