สับปะรดกำลังจะมีสี แต่ช้างกำลังจะร้องไห้

  • 23/06/2020
  • จำนวนผู้ชม 272 คน

สับปะรดกำลังจะมีสี แต่ช้างกำลังจะร้องไห้

          หลายท่านอาจจะสงสัยกับวลีที่ว่า สับปะรดกำลังจะมีสี แต่ช้างกำลังจะร้องไห้ เมื่อได้เข้ามาชมภายในเรือนร่มไม้ ก็จะร้องอ๋อ............ขึ้นมาทันที เพราะจะได้พบกับต้นปาล์มช้างร้องไห้ ซึ่งยืนต้นตระหง่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรือนร่มไม้ ปาล์มช้างร้องไห้ ทำไมถึงมีชื่อนี้ เล่ากันว่า เมื่อช้างเห็นต้นปาล์มชนิดนี้ในป่า ก็มักจะเอางวงรัดกระชากเอาใบปาล์มมากิน จึงทำให้งวงถูกก้านใบที่มีความคมบาดเลือดไหล สร้างความเจ็บปวดให้ช้างมากถึงกับร้องไห้ พบทางภาคใต้ของประเทศไทย จนถึงตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย และเกาะบอร์เนียว โดยช่อดอกหรืองวง เมื่อปาดแล้วนำมานวดจะได้น้ำตาลสด เคี่ยวทำน้ำตาลได้หรือหมักเป็นน้ำตาลเมาได้ แต่มักพบไม่บ่อย เพราะจะออกดอกปีละครั้ง ส่วนพรรณไม้อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้กล่าวถึงในวลี “สับปะรดกำลังจะมีสี” ก็เนื่องจากว่า ถ้าพูดถึงสับปะรดแล้วทุกท่านก็จะนึกถึง เนื้อสีเหลือง ฉ่ำๆ และหอม หวาน เมื่อรับประทานก็จะชื่นใจ แต่ยังมีสับปะรดอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มีลูกให้รับประทาน แต่จะมีสีสันของใบ และดอกที่สวยงามให้ได้เชยชม นิยมนำมาประดับตกแต่งสวนหย่อม สับปะรดสี มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกา แถบลุ่มน้ำอะเมซอน และได้รับสมญานามว่า "อัญมณีแห่งลุ่มน้ำอะเมซอน" ลักษณะเด่นคือ ใบออกเวียนรอบต้น มีทั้งใบแคบ ใบกว้าง มีลายและไม่มีลาย กาบใบมักซ้อนทับกันเพื่อเก็บน้ำไว้ตรงกลางยอด ช่อดอกเป็นช่อกระจุกออกจากกึ่งกลางต้น หนึ่งดอกมี 3 กลีบ หลังจากออกดอกติดผล ต้นเดิมจะค่อยๆ ตายไป แต่จะแทงหน่อใหม่แล้วเติบโตต่อไป โดยสับปะรดสีจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ พืชบนดินทนแล้ง (Terrestrail Xeric Bromeliads) พืชอิงอาศัย ชอบอากาศชื้น (Tank type) และพืชอิงอาศัย ชอบอากาศแห้ง (Xeric type) เป็นต้น

          นอกจากพืชที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีพรรณไม้ในร่มอีกหลากหลายกลุ่มที่จัดแสดงไว้ภายใน ให้ทุกท่านได้เที่ยวชม ภายใต้บรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย และทางเดินยกระดับ (Sky walk) ชมเรือนยอดไม้ในมุมมองที่แตกต่าง ณ เรือนร่มไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda