อาณาจักรต้าถังกับพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่

  • 31/08/2020
  • จำนวนผู้ชม 206 คน

อาณาจักรต้าถังกับพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่

ย้อนไปเมื่อ 1,400 ปี อาณาจักรต้าถัง (ราชวงศ์ถัง คริสต์ศักราช 618-907 ) ถือเป็นยุคประวัติศาสตร์ที่มีวิทยาการในด้านต่าง ๆ แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา (นิกายมหายาน) ที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ดังปรากฏจากงานปฏิมากรรมมากมาย อาทิ งานศิลปะในถ้ำหิน การสร้างวัดวาอาราม การแกะสลักพระพุทธรูปด้วยหิน เป็นต้น นอกจากนี้มีการจัดส่งหลวงจีนหรือที่เรารู้จักในนามว่า “พระถังซัมจั๋ง” ให้เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกในชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาเผยแพร่ จึงเป็นที่มาของตำนาน “ไซอิ๋ว” นั่นเอง

นอกจากความรุ่งโรจน์ทางด้านศาสนาแล้ว สมัยราชวงศ์ถัง ยังมีชื่อเสียงในด้านการจัดสวน โดยเฉพาะการจัดสวนแบบเจียงหนาน ซึ่งอยู่ในดินแดนตอนใต้ของจีน เป็นเมืองโบราณ ที่ได้รับการขนานนามว่ามีทิวทัศน์ที่งดงามเกินจินตนาการ โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิจนทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นฉากหนึ่งในตำนานพื้นบ้านที่รู้จักกัน ในเรื่อง “นางพญางูขาว”

สำหรับสวนประเทศจีนในอุทยานหลวงราชพฤกษ์นั้น ได้นำเอารูปแบบการจัดสวนที่ได้รับความนิยมของประเทศจีน ที่เน้นรูปแบบการจำลองภูเขาและแม่น้ำตามธรรมชาติ อาทิ ประติมากรรมหินที่เป็นตัวแทนของภูเขา การปูพื้นด้วยหินแทนแม่น้ำ เป็นต้น ผนวกกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีความรุ่งโรจน์ในสมัยราชวงศ์ถัง ไม่ว่าจะเป็นหินศิลาจารึกหลักธรรมคำสอน เจดีย์หินหลากหลายชั้น นำมาหลอมรวมเป็นรูปแบบการจัดสวน  ที่ถูกขนานนามว่าเป็นการจัดสวนแบบเจียงหนาน

เมื่อท่านเดินทางมาชมสวนแห่งนี้ นอกจากจะพบกับวิธีการจัดสวนที่มีกลิ่นอายย้อนไปเมื่อ 1,400 ปี   ท่านยังได้สัมผัสกับเสน่ห์และความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาแบบนิกายมหายาน ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรม   และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนผ่านการจำลองบ้านเรือนโบราณ ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และป่าไม้จากประเทศจีน ทั้งได้สัมผัสความงดงามของกำแพงสวนและซุ้มประตูทางเข้าที่มีรูปปั้นประติมากรรมปี่เซียะ สัตว์เทพนิยายที่ช่วยพิทักษ์ ปกป้องคุ้มภัย ราวกับท่านได้นั่งเครื่องย้อนกาลเวลากลับไปในอาณาจักรต้าถังอีกครั้ง

เครื่องย้อนกาลเวลาพร้อมออกเดินทางแล้ว โดยมีสถานีต้นทางอยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ทุกวัน ในเวลา 08.00-18.00 น. รีบ ๆ สำรองที่นั่งกันเลยนะคะ          

ข้อมูลอ้างอิง :

(ม.ป.ป.).  ราชวงศ์ถัง.  (ออนไลน์). สืบค้นจาก :http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AboutStudent/Document/Hist_ China/pdf/HistChina_10_Tang.pdf/. [เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563].

เรียบเรียงโดย :  นางสาววารุณี ฉัตรโพธิ์สกุล, สิงหาคม 2563

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda