“ดาวเรือง” ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 9

  • 12/10/2020
  • จำนวนผู้ชม 262 คน

     ดอกดาวเรือง ดอกไม้ประจำพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องด้วยดอกดาวเรืองมีสีเหลืองอร่ามตรงกับ “วันจันทร์” ซึ่งเป็นวันประสูติของพระองค์ จึงเปรียบเหมือนพระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์ ที่เรียบง่าย และพอเพียง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมปลูกดอกดาวเรือง และพรรณไม้สีเหลือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี อีกทั้งรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     ดาวเรืองนั้นเป็นไม้ดอกล้มลุก ซึ่งไม่ใช่ไม้พื้นถิ่นของไทย แต่มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโก และประเทศแถบทวีปอเมริกาใต้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ดาวเรืองอเมริกัน (American Marigolds) เป็นดาวเรืองที่มี ลำต้นสูง ดอกสีเหลือง ส้ม ทอง และขาว กลีบ ดอกซ้อนกันแน่น ดอกมีขนาดใหญ่ประมาณ 3-4 นิ้ว นิยมปลูกเป็นไม้ตัดดอก ดาวเรืองฝรั่งเศส (French Marigolds) เป็นดาวเรืองต้นเล็ก ต้นเป็นพุ่มเตี้ย ดอกสีเหลือง ส้ม ทอง น้ำตาลอมแดง และสีแดง ดอกมีขนาดเล็กประมาณ 1.5 นิ้ว นิยมปลูกประดับในแปลง และดาวเรืองลูกผสม (Mule Marigolds) เป็นดาวเรืองลูกผสมระหว่างดาวเรืองอเมริกันและดาวเรืองฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำลักษณะความแข็งแรง ดอกใหญ่ และกลีบดอกซ้อนของดาวเรืองอเมริกัน รวมเข้ากับลักษณะต้นเตี้ย ทรงพุ่มกะทัดรัดของดาวเรืองฝรั่งเศส โดยดาวเรืองลูกผสมจะออกดอกเร็ว ดอกดก เป็นต้น

     ดาวเรือง นอกจากปลูกประดับแปลงอย่างสวยงามแล้วยังมีประโยชน์อีกมากมาย อาทิ ใช้ในงานการมงคลต่างๆ ดอกยังสามารถนำมาสกัดทำเป็นสีย้อมผ้า โดยจะให้สีเหลืองทอง และปัจจุบันยังมีการปลูกดาวเรืองเพื่อนำมาผลิตเป็นดอกดาวเรืองแห้ง ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารของไก่ไข่ จากที่มีผลงานวิจัยระบุว่า อาหารไก่ที่ผสมดอกดาวเรืองแห้งจะช่วยเพิ่มความเข้มสีของไข่แดง เป็นต้น อีกทั้งยังปลูกเป็นเกราะป้องกันแมลงศัตรูพืชให้แก่พืชอื่นๆ ได้เนื่องจากมีกลิ่นฉุนสามารถขับไล่แมลงศัตรูจำพวกแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยอ่อนที่มาทำลายดอกและใบของผักได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้ต้นและรากของดาวเรืองมีสารที่ช่วยป้องกันและกำจัดไส้เดือนฝอยในดินได้อีกด้วย

     อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการตกแต่งสวนและจัดภูมิทัศน์ด้วยดอกดาวเรืองหลายสายพันธุ์ พร้อมด้วยพรรณไม้สีเหลืองอีกมากมายตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเที่ยวชม ถ่ายรูป พักผ่อนกันได้อย่างเต็มที่ได้ทุกวันในเวลา 08.00-18.00 น. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-114110

ที่มา: https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjg2/~edisp/uatucm286574.pdf

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda