European Arts and Culture “Netherlands” สวนประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองแห่งกังหันลม

  • 11/01/2021
  • จำนวนผู้ชม 41 คน

European Arts and Culture “Netherlands”

สวนประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองแห่งกังหันลม

          หากกล่าวถึงประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว สถาปัตยกรรมแรกที่โดดเด่นคือ “กังหันลม” ซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศนี้ตั้งแต่ยุคโบราณ จุดประสงค์หลักในการใช้กังหันลมคือ เพื่อใช้ผันน้ำในพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งภูมิประเทศของประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล การใช้กังหันลมนอกจากจะใช้ผันน้ำแล้ว ยังได้มีการพัฒนาใช้พลังงานจากกังหันลมในหลายรูปแบบเช่น การใช้เป็นโรงสี ใช้สูบน้ำ โม่แป้ง ตัดซุง จึงเกิดการเรียกขานว่า เนเธอร์แลนด์ดินแดนแห่งกังหันลมหมู่บ้านซานส์สคันซ์ (ZaanSchan) เป็นหมู่บ้านในเนเธอร์แลนด์ที่มีความโดดเด่น และเต็มไปด้วยกังหันลม อยู่ทางตอนเหนือของ Amsterdam แหล่งรวมบ้านสมัยโบราณ และกังหันลมเป็นสิ่งที่ผูกพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตขิงชาวดัชมายาวนาน นอกจากจะพบเห็นกังหันลมแล้ว “รองเท้าไม้หรือที่เรียกกันว่า Clog” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องพบเห็นจากประเทศนี้ อดีตรองเท้าไม้เป็นสิ่งที่หายากและมีราคาแพง คนที่มีฐานะเท่านั้นที่สามารถหาซื้อได้

          ดังนั้น คนชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญ จึงต้องทำรองเท้าไม้ขึ้นมาใช้เอง โดยใช้ไม้ที่มีคุณสมบัติกันน้ำ ส่วนใหญ่จะถูกใช้โดยชาวสวน เกษตรกร ช่างเหล็ก ชาวประมง ช่างทำถนน และเนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมบ่อยครั้ง จึงต้องใช้รองเท้าไม้เพื่อป้องกันความชื้น และเพื่อความอบอุ่นอยู่เสมอ โดยส่วนใหญ่รองเท้าไม้สำหรับผุ้ชายจะเป็นสีดำหรือสีเหลือง สำหรับผู้หญิงจะถูกเคลือบเงาและวาดลวดลายสวยงามแต่งแต้มสีสันอย่างประณีต

        นอกจากนี้ เนเธอร์แลนด์ยังเป็นประเทศที่ถูกเรียกว่า ศูนย์กลางการค้าดอกไม้โลก หรือร้านดอกไม้ของโลก มีการปลูกดอกทิวลิปเป็นทุ่งกว้างหลากหลายสายพันธุ์ หลากหลายสีสันสวยงาม ซึ่งอดีตช่วงศตวรรษที่ 16 เนเธอแลนด์ได้มีการนำเข้าดอกทิวลิปจากประเทศตุรกี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศตุรกี จนเกิดเหตุการณ์ Tulipomania (เหตุการณ์คลั่งทิวลิป) จึงมีการเพาะพันธุ์ดอกทิวลิปและเริ่มปลูกกันอย่างแพร่หลาย ต่อมา ดอกทิวลิปจึงกลายเป็นดอกไม้ส่งออกประจำชาติของเนเธอร์แลนด์นั่นเอง ทุกๆฤดูใบไม้ผลิประเทศเนเธอแลนด์จะมีการจัดเทศกาลดอกทิวลิป มีการปลูกทิวลิปมากกว่า 7 ล้านต้น มากกว่า 800 สายพันธุ์ สลับกันเป็นแถวแนวยาวคล้ายทุ่งดอกไม้สีลูกกวาดกันเลยทีเดียว และ สวนเคอเคนฮอฟ (KEU KEN HOF) ถือได้ว่าเป็นสวนดอกไม้ที่จัดเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ อีกทั้งยังสามารถพบเห็นวัวพันธุ์โฮลสโตน์ฟรีเซียน (HOLSTEIN FRIESIAN) หรือวัวขางดำ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในแคว้นโฮลสโตน์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดว่าเป็นวัวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และเป็นพันธุ์ที่ให้น้ำนมมากที่สุดของโลก

          จากความโดดเด่นของประเทศเนเธอแลนด์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จำลองเอกลักษณ์มาไว้ที่สวนนานาชาติ (สวนประเทศเนเธอแลนด์) ไม่ว่าจะเป็นกังหันลมขนาดใหญ่ รองเท้าไม้ รูปปั้นวัวพันธุ์โฮลสโตน์ฟรีเซียน และประดับประดาด้วยดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสดใส ที่ให้ความรู้สึกกับบรรยากาศประเทศเนเธอแลนด์ และในบทความตอนหน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเอกลักษณ์ความโดดเด่นของประเทศไหนอีก รอติดตามกันนะคะ สนใจเที่ยวชมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรติดต่อ 053-114110-5

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

Grazie Travel. หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ แลนด์มาร์คเนเธอร์แลนด์ [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://bit.ly/2X6T0Fx

สุดยอดเมืองท่องเที่ยวในเนเธอร์แลนด์ [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.yingpook.com/blogs/world/best-netherlands

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda