Asian Arts and Culture “Laos” อัญมณีของศิลปะล้านช้าง

  • 15/01/2021
  • จำนวนผู้ชม 95 คน

Asian Arts and Culture “Laos”

อัญมณีของศิลปะล้านช้าง

        ถ้าจะพูดถึงสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมโซนสวนนานาชาติที่จัดแสดงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สวนแรกๆ ที่ต้องนึกถึง คือ สวนประเทศลาว หรือ สวน สปป.ลาว ที่แสดงถึงศลิปวัฒนธรรมประจำชาติได้อย่างงดงาม นั่นคือ สถาปัตยกรรมล้านช้างจำลอง “วัดเชียงทอง”

       วัดเชียงทอง (ลาว: ວັດຊຽງທອງวัดเชียงทอง) เป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ล้านช้าง ราชวงศ์หลวงพระบาง และราชวงศ์ลาว ตั้งอยู่ในนครหลวงพระบาง ประเทศลาว สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2103 โดยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือที่งดงามมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็น "อัญมณีของศิลปะล้านช้าง"นั่นเอง

           สำหรับสถาปัตยกรรมที่จำลองจัดแสดงในสวนประเทศลาว อาทิ

     พระอุโบสถวัดเชียงทองภาษาลาวเรียกว่า สิมวัดเชียงทอง หรือ ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมล้านนา ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  เมื่อปี พ.ศ. 2089 ทรงครองราชย์นครล้านนาเป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 15 ซึ่งทำให้ท่านทรงมีอำนาจในแคว้นล้านนาหรือนครเชียงใหม่นั่นเอง เมื่อพระองค์ทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง จึงได้นำช่างหลวงและต้นแบบจากวิหารวัดโลกโมฬีเชียงใหม่ มาก่อสร้างวัดเชียงทอง ซึ่งสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน และสิ่งที่โดดเด่นก็คือหลังคาซ้อน 3 ตับ ซึ่งดัดอ่อนโค้งและลาดต่ำลงมามาก บนกลางสันหลังคามีการทำช่อฟ้าหรือ สัตตะบูริพัน อันเป็นการจำลองจักรวาลตามคติพุทธศาสนา วัดที่พระมหากษัตริย์สร้างจะมีช่อฟ้า 17 ช่อ ส่วนคนสามัญสร้างจะมีช่อฟ้า 1-7 ช่อเท่านั้น

         ประตูพระอุโบสถแกะสลักสวยงามเช่นเดียวกับหน้าต่างภายในพระอุโบสถมีภาพสวยงามที่ผนัง มีลักษณะลวดลายปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำ ส่วนใหญ่เป็นภาพพุทธประวัติเรื่องพระสุธน-มโนราห์

   ข้างในสิมเราก็จะพบแท่นประดิษฐานพระประธานพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลัก นำพาความสงบสุขร่มเย็น ปราศจากศัตรู และอีกสิ่งคืออยู่ด้านหลังพระประธานคือ งาช้าง ที่ทำมาจากไม้โลงเลง ซึ่งเป็นไม้หายากเนื้อไม้สีเทาแกมแดง มีความยืดหยุ่นสูง ขัดชักเงาได้ง่าย มียางที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ สามารถทำเป็นเครื่องดนตรีชนิดที่เป็นรางยาวได้ดีมาก มองไปด้านข้างจะเห็นฆ้องใหญ่ ชาวพุทธเชื่อว่า การตีฆ้องเพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมชะตาชีวิต เสียงของมันยังช่วยให้ผู้ฟังสบายใจ และอิ่มบุญ การตีกลอง ฆ้อง ระฆัง หรือจัดสร้าง ถวายวัด จะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังขจรขจายไปไกล ซ้ำยังมีน้ำเสียงไพเราะก้องกังวาน

       บริเวณด้านหน้าก่อนเดินเข้าสวนประเทศลาวจะสะดุดตากับพญานาค 7 เศียร ชาวลาวมีความเชื่อว่าพญานาค เป็นผู้คอยปกป้องชาวลาว อีกทั้งปะติมากรรมที่สื่อความเป็นชาวลาวคือปูนปั้นเป็นรูปแคนและกระติบข้าวเหนียว บริเวณรอบๆ ก็จะพบต้นดอกลั่นทม ชาวลาวจะเรียกดอกลั่นทมว่า จำปา เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม กลีบดอกสีขาวบริสุทธิ์และเป็นดอกไม้ประจำชาติของคนลาว

       และนี่ก็เป็นหนึ่งในหลายๆ สวนนานาชาติที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีความงามเฉพาะตัว ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ หากท่านใดสนใจเที่ยวชมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรติดต่อ 053-114110-5 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

  1. วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี.   วัดเชียงทอง.  (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/วัดเชียงทอง. [17 กรกฎาคม 2562].
  2. วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี.  สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราข.  (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช.  (9 ธันวาคม 2563)
  3. คนดีมีวินัย.   สิมวัดเชียงทอง..หลวงพระบาง สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมล้านช้าง.  (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://oknation.nationtv.tv/blog/nard13/2016/09/02/entry-1.  [2 กันยายน 2559].
  4. วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี.   อาณาจักรล้านช้าง.  (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/อาณาจักรล้านช้าง.[26 กันยายน 2563]
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda