การปรับพื้นที่ปลูกข้าวไร่เดิมให้เป็นแปลงนาขั้นบันได

  • 24/03/2021
  • จำนวนผู้ชม 48 คน

การปรับพื้นที่ปลูกข้าวไร่เดิมให้เป็นแปลงนาขั้นบันได ของเกษตรกรบ้านห้วยโทน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภค  แต่กลับพบว่าการขุดหน้าดินส่วนบนออกไป ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ  คุณภาพข้าวไม่ตรงตามที่ต้องการ ชาวเกษตรกรเขาแก้ไขปัญหานี้ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อย่างไร


 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hrdi.or.th/Articles/Detail/133

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda