กระเทียม

  • 23/04/2021
  • จำนวนผู้ชม 43 คน

กระเทียม เป็นพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีประโยชน์ต่อร่างกาย การปลูกกระเทียมด้วยปัจจัยผลิตอินทรีย์ ปลอดภัยจากสารเคมี จึงมีความปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกกระเทียม เป็นพืชทางเลือกหลังฤดูทำนาสำหรับบริโภคในครัวเรือน โดยผลผลิตกระเทียมที่ได้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน และสามารถนำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพ มีส่วนประกอบของสารอัลลิซิน ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดโคเลสเตอรอล อีกทั้งยังมีปริมาณกรดไขมันที่เป็นประโยชน์และมีบทบาทสำคัญต่อสมอง ช่วยในการคลายตัวและขยายตัวของหลอดเลือด ลดความดันโลหิต และมีสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบริโภคสรรพคุณของกระเทียม แต่ไม่ชื่นชอบกลิ่น หรือความฉุนอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hrdi.or.th/Articles/Detail/121 

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda