ศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย???????? EP.1 พระพิฆเนศปางปัญจมุข รู้หรือไม่ว่า..ภายใน????อุทยานหลวงราชพฤกษ์????แห่งนี้นอกจากจะสวยงามไปด้วยหมู่มวลดอกไม้???? ยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติ????ขนาดใหญ่ที่แฝงด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ มากมาย โดยหนึ่งในนั้นคือศิลปะและวัฒนธรรมอิ

  • 23/04/2021
  • จำนวนผู้ชม 44 คน

 

ศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย EP.1 พระพิฆเนศปางปัญจมุข

รู้หรือไม่ว่า..ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ แห่งนี้นอกจากจะสวยงามไปด้วยหมู่มวลดอกไม้ ยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติ ขนาดใหญ่ที่แฝงด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ มากมาย โดยหนึ่งในนั้นคือศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งจัดแสดงในสวนประเทศอินเดีย โซนสวนนานาชาติ ในวันนี้ขอนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประติมากรรมพระพิฆเนศปางปัญจมุข…

พระพิฆเนศ เป็นเทพโอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวีในศาสนาพราหมณ์ มีรูปกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง มีงาข้างเดียวมีสี่กร พระหัตถ์หน้าขวาถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายถือขันน้ำมนต์ เป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์ พระหัตถ์หลังขวาถือตรี พระหัตถ์ซ้ายถือบาศ และมีพาหนะคือหนู นับเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง สำหรับสวนประเทศอินเดียภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางปัญจมุข ซึ่งเป็นปางที่มี 5 เศียร 10 กร ถือเป็นที่สุดแห่งปางทั้งปวงแห่งพระพระพิฆเนศ ในบางครั้งจะพบมีการเรียกพระพิฆเนศปางนี้ว่า ปางเปิดโลก ซึ่งการบูชาพระพิฆเนศนั้นจะเปรียบเสมือนได้บูชา มหาเทพทั้ง 5 พระองค์ อันได้แก่ พระพรหม พระนารายณ์ พระศิวะ พระนางปราวตี และพระอาทิตย์ โดยถือว่ามหาเทพทั้ง 5 องค์ได้ถือกำเนิดจากมหาเทพคเณศองค์เดียว ในสมัยอดีตพระพิฆเนศปางปัญจมุข จะสามารถบูชาได้เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้น และพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นผู้ดำเนินการบูชาเองทั้งหมดแต่เพียงพระองค์เดียว แต่ในปัจจุบันได้มีการบูชาพระพิฆเนศปางปัญจมุขกันอย่างกว้างขวาง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมสวนนานาชาติได้ทุกวันได้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือสนใจสอบถามการเรียนรู้เพิ่มเติมติดต่อได้ที่กลุ่มงานวิชาการและการเรียนรู้  053-114110 ต่อ 5207 หรือ 053-114195

เที่ยวปลอดภัย..ใส่หน้ากาก..หมั่นล้างมือ..เว้นระยะห่าง..สแกนไทยชนะ..การ์ดอย่าตกกันนะคะ

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda